ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 36 of 38)

Languages: Polish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Polish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 38
Karta graficzna serii ASUS ATI
Karta graficzna serii ASUS ATI
Karta graficzna serii ASUS ATI
Karta graficzna serii ASUS ATI
Karta graficzna serii ASUS ATI
A-2
A-2
A-2
A-2
A-2
Złe zrównoważenie kolorów
Złe zrównoważenie kolorów
Złe zrównoważenie kolorów
Złe zrównoważenie kolorów
Złe zrównoważenie kolorów
Karta może nie być prawidłowo zainstalowana.
Upewnij się, czy karta nie jest przechylona lub
włożona pod kątem do gniazda.
Mogą być nieprawidłowo ustawione elementy
sterowania obrazem.
• Skonfiguruj ręcznie elementy sterowania,
zgodnie z wymaganymi ustawieniami.
• Skonfiguruj rozdzielczość wyświetlania karty
graficznej.(tj. zmień Właściwości ekranu)
W systemie może być zainstalowany
sterownik nieobsługiwanej karty graficznej.
Instalacja sterowników pochodzących od
różnych dostawców może być przyczyną
konfliktów.
• Usuń nieużywane sterowniki kart
graficznych zainstalowane w systemie.
• Zainstaluj sterownik karty graficznej
dostarczony wraz z kartą.
Nie jest podłączone dodatkowe zasilanie karty
graficznej.
Sprawdź, czy kable zasilania dodatkowego są
prawidłowo podłączone do zasilacza.
Jeśli monitor wykorzystuje złącza BNC, jedno
lub więcej połączeń może być nieprawidłowe.
Sprawdź, czy wszystkie złącza BNC są
prawidłowo podłączone do odpowiadających
im portów.
Może być nieprawidłowe ustawienie monitora
oprogramowania.
Skonfiguruj monitor oprogramowania zgodnie
z wymaganymi ustawieniami.
Problem
Problem
Problem
Problem
Problem
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Rozwiązanie
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Rozwiązanie
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Rozwiązanie
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Rozwiązanie
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Rozwiązanie
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Rozwiązanie
Sample
This manual is suitable for devices