ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 35 of 38)

Languages: Polish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Polish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 38
Instrukcja instalacji oprogramowania
Instrukcja instalacji oprogramowania
Instrukcja instalacji oprogramowania
Instrukcja instalacji oprogramowania
Instrukcja instalacji oprogramowania
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
Dodatek: Rozwiązywanie podstawowych problemów
Jeśli po zainstalowaniu karty graficznej pojawią się wymienione dalej
objawy, przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną należy spróbować
rozwiązać problem samodzielnie, korzystając z przedstawionych tu
możliwych sposobów rozwiązania problemu.
Problem
Problem
Problem
Problem
Problem
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Rozwiązanie
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Rozwiązanie
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Rozwiązanie
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Rozwiązanie
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Rozwiązanie
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Przyczyna
Rozwiązanie
Brak obrazu po zainstalowaniu karty.
Brak obrazu po zainstalowaniu karty.
Brak obrazu po zainstalowaniu karty.
Brak obrazu po zainstalowaniu karty.
Brak obrazu po zainstalowaniu karty.
Nieprawidłowo zainstalowana karta.
Upewnij się, czy karta nie jest przechylona lub
włożona pod kątem do gniazda.
Nieprawidłowo podłączony monitor.
Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo
podłączony do monitora i karty graficznej.
Karta graficzna nie jest obsługiwana przez
posiadaną płytę główną.
Sprawdź dokumentację techniczną dostarczoną z
płytą główną i sprawdź wymagane specyfikacje
dla karty graficznej. (np. wymagania dotyczące
napięcia prądu AGP)
Niepodłączone dodatkowe zasilanie karty
graficznej.
Sprawdź, czy kable zasilania dodatkowego są
prawidłowo podłączone do zasilacza.
Nieodpowiednie zasilanie.
Sprawdź, czy zasilacz może zapewnić zasilanie
zgodnie z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi
zasilania systemu.
Nieprawidłowe ustawienia urządzeń płyty głównej
systemu. (np. połączenia panela sterowania
systemu)
• Sprawdź, czy są prawidłowo podłączone kable
panela sterowania systemu.(np. Przełącznik
zasilania, Reset)
• Sprawdź, czy prawidłowo działa i czy jest
właściwie podłączony procesor, wentylator
procesora i/lub moduły pamięci DIMMs.
Sample
This manual is suitable for devices