ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 34 of 38)

Languages: Polish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Polish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 38
Karta graficzna serii ASUS ATI
Karta graficzna serii ASUS ATI
Karta graficzna serii ASUS ATI
Karta graficzna serii ASUS ATI
Karta graficzna serii ASUS ATI
2 8
2 8
2 8
2 8
2 8
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
Przeglądanie pliku readme
Przeglądanie pliku readme
Przeglądanie pliku readme
Przeglądanie pliku readme
Przeglądanie pliku readme
Aby przeglądać plik readme:
1.
Włóż do napędu CD-ROM
pomocniczy dysk CD.
2.
Jeśli włączone jest
automatyczne uruchamianie,
zostanie wyświetlony instalator
Akcelerator grafiki i video 2D/
3D.
Jeśli automatyczne uruchamianie
jest wyłączone, uruchom plik
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe znajdujący się w
katalogu głównym
pomocniczego dysku CD.
3.
W menu głównym Akcelerator
grafiki i video 2D/3D, kliknij
Read Me
Read Me
Read Me
Read Me
Read Me.
Program instalacyjny wyświetli
następujące okno.
Sample
This manual is suitable for devices