ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 33 of 38)

Languages: Polish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Polish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 38
Instrukcja instalacji oprogramowania
Instrukcja instalacji oprogramowania
Instrukcja instalacji oprogramowania
Instrukcja instalacji oprogramowania
Instrukcja instalacji oprogramowania
2 7
2 7
2 7
2 7
2 7
6.
Inne informacje
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
Przeglądanie pomocniczego dysku CD
Przeglądanie pomocniczego dysku CD
Przeglądanie pomocniczego dysku CD
Przeglądanie pomocniczego dysku CD
Przeglądanie pomocniczego dysku CD
Aby przeglądać pomocniczy dysk CD:
1.
Włóż do napędu CD-ROM
pomocniczy dysk CD.
2.
Jeśli włączone jest
automatyczne uruchamianie,
zostanie wyświetlony instalator
Akcelerator grafiki i video 2D/
3D.
Jeśli automatyczne uruchamianie
jest wyłączone, uruchom plik
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe znajdujący się w
katalogu głównym
pomocniczego dysku CD.
3.
W menu głównym Akcelerator
grafiki i video 2D/3D, kliknij
Przeglądaj dysk CD
Przeglądaj dysk CD
Przeglądaj dysk CD
Przeglądaj dysk CD
Przeglądaj dysk CD.
Program instalacyjny wyświetli
następujące okno.
Sample
This manual is suitable for devices