ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 32 of 38)

Languages: Polish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Polish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 38
Karta graficzna serii ASUS ATI
Karta graficzna serii ASUS ATI
Karta graficzna serii ASUS ATI
Karta graficzna serii ASUS ATI
Karta graficzna serii ASUS ATI
2 6
2 6
2 6
2 6
2 6
5.
Informacje kontaktowe firmy ASUS
Aby wyświetlić informacje kontaktowe firmy ASUS:
1.
Włóż do napędu CD-ROM
pomocniczy dysk CD.
2.
Jeśli włączone jest automatyczne
uruchamianie, zostanie
wyświetlony instalator
Akcelerator grafiki i video 2D/3D.
Jeśli automatyczne uruchamianie
jest wyłączone, uruchom plik
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe znajdujący się w
katalogu głównym
pomocniczego dysku CD.
3.
W menu głównym Akcelerator
grafiki i video 2D/3D, kliknij
Informacje kontaktowe
Informacje kontaktowe
Informacje kontaktowe
Informacje kontaktowe
Informacje kontaktowe
firmy ASUS
firmy ASUS
firmy ASUS
firmy ASUS
firmy ASUS.
Program instalacyjny wyświetli
okno tekstowe
zawierające
informacje kontaktowe
dotyczące wszystkich biur
regionalnych ASUS na całym
świecie.
4.
Przesuń pasek przewijania
pasek przewijania
pasek przewijania
pasek przewijania
pasek przewijania,
aby przejrzeć cały tekst.
Sample
This manual is suitable for devices