ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 31 of 38)

Languages: Polish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Polish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 38
Instrukcja instalacji oprogramowania
Instrukcja instalacji oprogramowania
Instrukcja instalacji oprogramowania
Instrukcja instalacji oprogramowania
Instrukcja instalacji oprogramowania
2 5
2 5
2 5
2 5
2 5
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
Usuwanie sterowników gamepada
Usuwanie sterowników gamepada
Usuwanie sterowników gamepada
Usuwanie sterowników gamepada
Usuwanie sterowników gamepada
Aby usunąć sterowniki gamepada:
1.
Włóż do napędu CD-ROM
pomocniczy dysk CD.
2.
Jeśli włączone jest
automatyczne uruchamianie,
zostanie wyświetlony instalator
Akcelerator grafiki i video 2D/
3D.
Jeśli automatyczne uruchamianie
jest wyłączone, uruchom plik
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe znajdujący się w
katalogu głównym
pomocniczego dysku CD.
3.
W menu głównym Akcelerator
grafiki i video 2D/3D, kliknij
Sterowniki akcesoriów
Sterowniki akcesoriów
Sterowniki akcesoriów
Sterowniki akcesoriów
Sterowniki akcesoriów.
Program instalacyjny wyświetli
listę obsługiwanych akcesoriów.
4.
W podmenu Sterowniki
akcesoriów kliknij Sterownik
Sterownik
Sterownik
Sterownik
Sterownik
gamepada
gamepada
gamepada
gamepada
gamepada.
5.
Program instalacyjny wyświetli
komunikat z potwierdzeniem
usuwania, kliknij Nie
Nie
Nie
Nie
Nie aby usunąć
sterowniki gamepada.
6.
Po zakończeniu procesu
instalacji, kliknij Zakończ
Zakończ
Zakończ
Zakończ
Zakończ.
Sample
This manual is suitable for devices