ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 30 of 38)

Languages: Polish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Polish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 38
Karta graficzna serii ASUS ATI
Karta graficzna serii ASUS ATI
Karta graficzna serii ASUS ATI
Karta graficzna serii ASUS ATI
Karta graficzna serii ASUS ATI
2 4
2 4
2 4
2 4
2 4
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
Usuwanie sterowników kamery internetowej
Usuwanie sterowników kamery internetowej
Usuwanie sterowników kamery internetowej
Usuwanie sterowników kamery internetowej
Usuwanie sterowników kamery internetowej
Aby usunąć sterowniki kamery internetowej:
1.
Włóż do napędu CD-ROM
pomocniczy dysk CD.
2.
Jeśli włączone jest
automatyczne uruchamianie,
zostanie wyświetlony instalator
Akcelerator grafiki i video 2D/
3D.
Jeśli automatyczne uruchamianie
jest wyłączone, uruchom plik
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe znajdujący się w
katalogu głównym
pomocniczego dysku CD.
3.
W menu głównym Akcelerator
grafiki i video 2D/3D, kliknij
Sterowniki akcesoriów
Sterowniki akcesoriów
Sterowniki akcesoriów
Sterowniki akcesoriów
Sterowniki akcesoriów.
Program instalacyjny wyświetli
listę obsługiwanych akcesoriów.
4.
W podmenu Sterowniki
akcesoriów kliknij Sterownik
Sterownik
Sterownik
Sterownik
Sterownik
kamery internetowej
kamery internetowej
kamery internetowej
kamery internetowej
kamery internetowej.
5.
Program instalacyjny wyświetli
komunikat z potwierdzeniem
usuwania, kliknij OK
OK
OK
OK
OK aby usunąć
sterowniki kamery internetowej.
Sample
This manual is suitable for devices