ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 3 of 38)

Languages: Polish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Polish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 38
iii
iii
iii
iii
iii
Spis Treści
Spis Treści
Spis Treści
Spis Treści
Spis Treści
Adnotacje
...........................................................................................
iv
Bezpieczeństwo
...................................................................................
v
O tym Informatorze
............................................................................
vi
1.Informacje o pomocniczym dysku CD
..............................................
1
2.
Sterowniki VGA
........................................................................
2
2.1
Instalacja sterownika
.................................................
2
2.2
Aktualizacja sterownika wyświetlania
..........................
systemu Windows
®
.......................................................................................
11
2.3
Usuwanie sterownika wyświetlania
..........................
13
3.
Programy narzędziowe
..........................................................
14
3.1
Instalacja programów narzędziowych
......................
15
3.2
Usuwanie zainstalowanych programów narzę
...............
dziowych
.................................................................
18
4.
Sterowniki akcesoriów
...........................................................
20
4.1
Instalacja sterowników kamery internetowej
...........
20
4.2
Instalacja sterowników gamepada
...........................
22
4.3
Usuwanie sterowników kamery internetowej
...........
24
4.4
Usuwanie sterowników gamepada
...........................
25
5.
Informacje kontaktowe firmy ASUS
.......................................
26
6.
Inne informacje
......................................................................
27
6.1
Przeglądanie pomocniczego dysku CD
....................
27
6.2
Przeglądanie pliku readme
.......................................
28
Dodatek: Rozwiązywanie podstawowych problemów
......................
A-1
Sample
This manual is suitable for devices