ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 29 of 38)

Languages: Polish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Polish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 38
Instrukcja instalacji oprogramowania
Instrukcja instalacji oprogramowania
Instrukcja instalacji oprogramowania
Instrukcja instalacji oprogramowania
Instrukcja instalacji oprogramowania
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
Program instalacyjny
przygotowuje pliki do instalacji.
6.
Po zakończeniu instalacji, kliknij
Zakończ
Zakończ
Zakończ
Zakończ
Zakończ. Od tego momentu
można już używać gamepada.
Sample
This manual is suitable for devices