ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 28 of 38)

Languages: Polish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Polish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 38
Karta graficzna serii ASUS ATI
Karta graficzna serii ASUS ATI
Karta graficzna serii ASUS ATI
Karta graficzna serii ASUS ATI
Karta graficzna serii ASUS ATI
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
Instalacja sterowników gamepada
Instalacja sterowników gamepada
Instalacja sterowników gamepada
Instalacja sterowników gamepada
Instalacja sterowników gamepada
Aby zainstalować sterowniki gamepada:
1.
Włóż do napędu CD-ROM
pomocniczy dysk CD.
2.
Jeśli włączone jest
automatyczne uruchamianie,
zostanie wyświetlony instalator
Akcelerator grafiki i video 2D/
3D.
Jeśli automatyczne uruchamianie
jest wyłączone, uruchom plik
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe znajdujący się w
katalogu głównym
pomocniczego dysku CD.
3.
W menu głównym Akcelerator
grafiki i video 2D/3D, kliknij
Sterowniki akcesoriów
Sterowniki akcesoriów
Sterowniki akcesoriów
Sterowniki akcesoriów
Sterowniki akcesoriów.
Program instalacyjny wyświetli
listę obsługiwanych akcesoriów.
4.
W podmenu Sterowniki
akcesoriów kliknij Sterownik
Sterownik
Sterownik
Sterownik
Sterownik
gamepada
gamepada
gamepada
gamepada
gamepada.
5.
Na następującym ekranie kliknij
Dalej
Dalej
Dalej
Dalej
Dalej.
Sample
This manual is suitable for devices