ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 26 of 38)

Languages: Polish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Polish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 38
Karta graficzna serii ASUS ATI
Karta graficzna serii ASUS ATI
Karta graficzna serii ASUS ATI
Karta graficzna serii ASUS ATI
Karta graficzna serii ASUS ATI
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
4.
Sterowniki akcesoriów
Możliwe jest zainstalowanie dodatkowych akcesoriów takich jak kamera
internetowa lub gamepad, które rozszerzają możliwości multimedialne
komputera. Można zainstalować lub usunąć sterowniki dla dowolnego
spośród następujących urządzeń:
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
Instalacja sterowników kamery internetowej
Instalacja sterowników kamery internetowej
Instalacja sterowników kamery internetowej
Instalacja sterowników kamery internetowej
Instalacja sterowników kamery internetowej
Instalacja sterowników kamery internetowej:
1.
Włóż do napędu CD-ROM
pomocniczy dysk CD.
2.
Jeśli włączone jest
automatyczne uruchamianie,
zostanie wyświetlony instalator
Akcelerator grafiki i video 2D/
3D.
Jeśli automatyczne uruchamianie
jest wyłączone, uruchom plik
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe znajdujący się w
katalogu głównym
pomocniczego dysku CD.
3.
W menu głównym Akcelerator
grafiki i video 2D/3D, kliknij
Sterowniki akcesoriów
Sterowniki akcesoriów
Sterowniki akcesoriów
Sterowniki akcesoriów
Sterowniki akcesoriów.
Program instalacyjny wyświetli
listę obsługiwanych akcesoriów.
4.
W podmenu Sterowniki
akcesoriów kliknij Sterownik
Sterownik
Sterownik
Sterownik
Sterownik
kamery internetowej
kamery internetowej
kamery internetowej
kamery internetowej
kamery internetowej.
Program instalacyjny
przygotowuje pliki do instalacji.
Sample
This manual is suitable for devices