ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 24 of 38)

Languages: Polish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Polish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 38
Karta graficzna serii ASUS ATI
Karta graficzna serii ASUS ATI
Karta graficzna serii ASUS ATI
Karta graficzna serii ASUS ATI
Karta graficzna serii ASUS ATI
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
8.
Po zakończeniu instalacji, kliknij
Zakończ
Zakończ
Zakończ
Zakończ
Zakończ.
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
Usuwanie zainstalowanych programów narzę
Usuwanie zainstalowanych programów narzę
Usuwanie zainstalowanych programów narzę
Usuwanie zainstalowanych programów narzę
Usuwanie zainstalowanych programów narzę
dziowych
dziowych
dziowych
dziowych
dziowych
W celu usunięcia zainstalowanych programów narzędziowych, należy
wykonać opisane w tej części procedury, umożliwiające całkowite usunięcie
programów narzędziowych z systemu.
Aby usunąć programy narzędziowe:
1.
Włóż do napędu CD-ROM
pomocniczy dysk CD.
2.
Jeśli włączone jest automatyczne
uruchamianie, zostanie
wyświetlony instalator
Akcelerator grafiki i video 2D/3D.
Jeśli automatyczne uruchamianie
jest wyłączone, uruchom plik
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe znajdujący się w
katalogu głównym
pomocniczego dysku CD.
3.
W menu głównym Akcelerator
grafiki i video 2D/3D, kliknij
Programy narzędziowe
Programy narzędziowe
Programy narzędziowe
Programy narzędziowe
Programy narzędziowe.
Program instalacyjny uruchomi
Kreator instalacji, który
przeprowadzi użytkownika przez
proces instalacji.
4.
Po wyświetleniu przez program
odinstalowujący komunikatu
weryfikacyjnego, kliknij OK
OK
OK
OK
OK aby
usunąć zainstalowane programy
narzędziowe.
Sample
This manual is suitable for devices