ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 23 of 38)

Languages: Polish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Polish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 38
Instrukcja instalacji oprogramowania
Instrukcja instalacji oprogramowania
Instrukcja instalacji oprogramowania
Instrukcja instalacji oprogramowania
Instrukcja instalacji oprogramowania
1 7
1 7
1 7
1 7
1 7
4.
Na ekranie powitalnym Kreatora
instalacji kliknij Dalej
Dalej
Dalej
Dalej
Dalej.
5.
Zaznacz Niestandardowa
Niestandardowa
Niestandardowa
Niestandardowa
Niestandardowa, a
następnie kliknij Dalej
Dalej
Dalej
Dalej
Dalej.
6.
Kliknij pole wyboru instalowanego
programu narzędziowego, a
następnie kliknij Dalej
Dalej
Dalej
Dalej
Dalej.
7.
Program instalacyjny wyświetli
katalog docelowy dla wybranych
programów narzędziowych,
kliknij Dalej
Dalej
Dalej
Dalej
Dalej.
Sample
This manual is suitable for devices