ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 22 of 38)

Languages: Polish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Polish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 38
Karta graficzna serii ASUS ATI
Karta graficzna serii ASUS ATI
Karta graficzna serii ASUS ATI
Karta graficzna serii ASUS ATI
Karta graficzna serii ASUS ATI
1 6
1 6
1 6
1 6
1 6
Metoda 2: Instalacja niestandardowa
Metoda 2: Instalacja niestandardowa
Metoda 2: Instalacja niestandardowa
Metoda 2: Instalacja niestandardowa
Metoda 2: Instalacja niestandardowa
Metoda instalacji niestandardowej umożliwia wybór instalowanych
komponentów. Metoda ta jest zalecana dla zaawansowanych użytkowników.
1.
Włóż do napędu CD-ROM
pomocniczy dysk CD.
2.
Jeśli włączone jest
automatyczne uruchamianie,
zostanie wyświetlony instalator
Akcelerator grafiki i video 2D/
3D.
Jeśli automatyczne uruchamianie
jest wyłączone, uruchom plik
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe znajdujący się w
katalogu głównym
pomocniczego dysku CD.
3.
W menu głównym Akcelerator
grafiki i video 2D/3D, kliknij
Programy narzędziowe
Programy narzędziowe
Programy narzędziowe
Programy narzędziowe
Programy narzędziowe.
Program instalacyjny uruchomi
Kreator instalacji, który
przeprowadzi użytkownika przez
proces instalacji.
6.
Program instalacyjny wyświetli
katalog docelowy instalacji
programów narzędziowych,
kliknij Dalej
Dalej
Dalej
Dalej
Dalej.
7.
Po zakończeniu instalacji, kliknij
Zakończ
Zakończ
Zakończ
Zakończ
Zakończ.
Sample
This manual is suitable for devices