ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 21 of 38)

Languages: Polish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Polish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 38
Instrukcja instalacji oprogramowania
Instrukcja instalacji oprogramowania
Instrukcja instalacji oprogramowania
Instrukcja instalacji oprogramowania
Instrukcja instalacji oprogramowania
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1.
Włóż do napędu CD-ROM
pomocniczy dysk CD.
2.
Jeśli włączone jest
automatyczne uruchamianie,
zostanie wyświetlony instalator
Akcelerator grafiki i video 2D/
3D.
Jeśli automatyczne uruchamianie
jest wyłączone, uruchom plik
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe znajdujący się w
katalogu głównym
pomocniczego dysku CD.
3.
W menu głównym Akcelerator
grafiki i video 2D/3D, kliknij
Programy narzędziowe
Programy narzędziowe
Programy narzędziowe
Programy narzędziowe
Programy narzędziowe.
Program instalacyjny uruchomi
Kreator instalacji, który
przeprowadzi użytkownika przez
proces instalacji.
4.
Na ekranie powitalnym Kreatora
instalacji kliknij Dalej
Dalej
Dalej
Dalej
Dalej.
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
Instalacja programów narzędziowych
Instalacja programów narzędziowych
Instalacja programów narzędziowych
Instalacja programów narzędziowych
Instalacja programów narzędziowych
Aby zainstalować programy narzędziowe:
Metoda 1: Instalacja kompletna
Metoda 1: Instalacja kompletna
Metoda 1: Instalacja kompletna
Metoda 1: Instalacja kompletna
Metoda 1: Instalacja kompletna
Metoda instalacji kompletnej obejmuje instalację wszystkich dostępnych
funkcji programu. Metoda ta jest zalecana dla większości użytkowników.
5.
Zaznacz Kompletna
Kompletna
Kompletna
Kompletna
Kompletna, a
następnie kliknij Dalej
Dalej
Dalej
Dalej
Dalej.
Sample
This manual is suitable for devices