ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 2 of 38)

Languages: Polish
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Polish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 38
i i
i i
i i
i i
i i
Prawa Autorskie© 2005 ASUSTEK COMPUTER INC. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Żadna część tego informatora, produkt i opisane oprogramowanie nie mogą być bez
pisemnej zgody ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") powielane, przekazywane,
przepisywane, przechowywane w systemach zbioru informacji, ani tłumaczona na żaden
język, w żadnej formie i w żadnej postaci, za wyjątkiem zabezpiecznia dokumentacji przez
osobę która produkt zakupiła.
Gwarancja nie będzie przedłużona jeśli (1) produkt był reperowany, usprawniany lub
modyfikowany chyba, źe taka naprawa, usprawnienie lub modyfikacja była autoryzowana
na piśmie przez ASUS lub (2)numer seryjny produktu jest uszkodzony, albo zaginął.
ASUS ODDAJE TEN INFORMATOR W TAKIEJ FORMIE JAKIEJ JEST BEZ ABSOLUTNIE
ŻADNEJ GWARANCJI CZY TO WYRAŻONEJ CZY ZASUGEROWANEJ WŁĄCZAJĄC
ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO SUGEROWANYCH GWARANCJI CZY ICH
WARUNKÓW LUB MOŻLIWOŚCI SPRZEDAWCY W DANEJ DZIEDZINIE. W ŻADNEJ
SYTUACJI ASUS JEGO DYREKTORZY, OFICEROWIE, PRACOWNICY LUB
WSPÓŁPRACOWNICY NIE SĄ ODPOWIEDZIALNI
ZA ŻADNE POŚREDNIE
SPECJALNE WYPADKOWE LUB NASTĘPUJĄCE JAKO KONSEKWENCJE SZKODY
(WŁĄCZAJĄC
ODSZKODOWANIE ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ BIZNESU, UTRATE
DANYCH LUB DOSTĘPU DO NICH, PRZERWY W FUNKCJONOWANIU BIZNESU I TYM
PODOBNE) NAWET JEśLI ASUS ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI
POWSTANIA TAKICH STRAT SPOWODOWANYCH DEFEKTEM LUB BŁĘDEM W
INFORMATORZE LUB PRODUKCIE.
DANE I INFORMACJE ZAWARTE W TYM INFORMATORZE SĄ TYLKO DLA CELÓW
INFORMACYJNYCH I NIE SĄ ŻADNĄ FORMĄ ZOBOWIĄZANIA PRZEZ ASUS.
MOGĄ
BYĆ ZMIENIONE W KAŻDEJ CHWILI BEZ INFORMOWANIA KOGOKOLWIEK. ASUS NIE
BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ANI CYWILNEJ ZA POMYŁKI LUB BŁĘDY
JAKIE MOGŁY SIĘ POJAWIĆ W TYM INFORMATORZE, WŁĄCZAJĄĆ W TO PRODUKT I
OPROGRAMOWANIE GO OPISUJĄCE.
Produkty i nazwy firm występujące w tym informatorze, są w celach wyjaśnienia lub
indetyfikacji tylko i bez intencji naruszania prawa autorskiego.
ASUS i ASUS logo są zarejestrowanaymi znakami firmowymi ASUSTeK COMPUTER INC.
Microsoft, Windows, Windows 98, windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, Windows
NT and Windows XP są zarejestrowanymi znakami firmowymi
Microsoft Corporation. Intel
jest zarejestrowanym znakiem firmowym Intel Corporation. ATI jest zarejestrowanym
znakiem firmowym ATI Technologies Inc. Wszystkie pozostałe firmy i nazwy ich produktów
mogą być również zastrzeżone przez swych właścicieli.
PL1728
Wydanie Pierwsze V1
2005
Sample
This manual is suitable for devices