ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 8 of 38)

Languages: Dutch
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Dutch Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 38
ASUS ATI serie videokaart
ASUS ATI serie videokaart
ASUS ATI serie videokaart
ASUS ATI serie videokaart
ASUS ATI serie videokaart
2
2.
VGA-stuurprogramma's
Een VGA-stuurprogramma is het programma dat ervoor zorgt dat het
apparaat met uw besturingssysteem kan samenwerken. U kunt het
stuurprogramma installeren, bijwerken en verwijderen met de procedures in
deze paragraaf.
1.
Klik in het dialoogvenster
Nieuwe hardware gevonden
Nieuwe hardware gevonden
Nieuwe hardware gevonden
Nieuwe hardware gevonden
Nieuwe hardware gevonden
op Annuleren
Annuleren
Annuleren
Annuleren
Annuleren om Windows
verder te starten.
2.
Leg de ondersteunings-cd in de
cd-lezer.
3.
Is automatisch starten
ingeschakeld, dan verschijnt de
2D/3D Graphics & Video
Accelerator automatisch.
Is automatisch starten niet
ingeschakeld, start dan Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
op de hoofddirectory van de cd.
4.
Klik in het hoofdmenu van 2D/
3D Graphics & Video Accelerator
op VGA Drivers
VGA Drivers
VGA Drivers
VGA Drivers
VGA Drivers.
Nu verschijnt de Install Shield
Wizard, die u door de installatie
zal leiden.
Nadat u de videokaart gemonteerd hebt, kunt u een van de procedures in
deze paragraaf gebruiken om het VGA-stuurprogramma te installeren.
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
Stuurprogramma installeren
Stuurprogramma installeren
Stuurprogramma installeren
Stuurprogramma installeren
Stuurprogramma installeren
VGA-stuurprogramma installeren:
Methode 1: Normale installatie
Methode 1: Normale installatie
Methode 1: Normale installatie
Methode 1: Normale installatie
Methode 1: Normale installatie
Met de Normale installatie installeert u de meest gebruikelijke opties, Dit is
aan te bevelen voor de meeste gebruikers.
Vervangt u een oude videokaart door een nieuwe kaart van ASUS,
verwijder dan het oude stuurprogramma van het systeem. Zie paragraaf
“2.3 Stuurprogramma's verwijderen” voor de details.
Sample
This manual is suitable for devices