ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 5 of 38)

Languages: Dutch
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Dutch Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 38
v
Veiligheidsinformatie
Elektrische veiligheid
Elektrische veiligheid
Elektrische veiligheid
Elektrische veiligheid
Elektrische veiligheid
Wanneer u apparaten toevoegt aan of verwijdert van het systeem
moet u ervoor zorgen dat de voedingskabels van de apparaten
losgekoppeld zijn voordat u de signaalkabels aansluit. Koppel indien
mogelijk alle voedingskabels los van het bestaande systeem voordat u
een apparaat toevoegt.
Controleer of uw voeding ingesteld is op de correcte voltage van uw
streek. Indien u niet zeker bent van de voltage van het stopcontact
dat u gebruikt, neem dan contact op met uw lokale
elektriciteitsmaatschappij.
Probeer niet de voeding zelf te repareren wanneer deze beschadigd is.
Neem contact op met een bevoegde technicus of uw leverancier.
Werkveiligheid
Werkveiligheid
Werkveiligheid
Werkveiligheid
Werkveiligheid
Lees aandachtig alle handleidingen die bij het pakket werden geleverd
voordat u apparaten op uw moederbord installeert.
Controleer voordat u het product gebruikt of alle kabels correct zijn
aangesloten en of er geen schade is aan de voedingskabels. Indien u
enige schade ontdekt, neem dan onmiddellijk contact op met uw
leverancier.
Om kortsluiting te voorkomen moet u paperclips, schroeven en nietjes
uit de buurt houden van connectors, slots, sockets en
schakelsystemen.
Voorkom stof, vochtigheid en extreme temperaturen. Zet het product
niet op een plaats waar het nat kan worden.
Zet het product op een stabiel oppervlak.
Als u technische problemen ondervindt met het product, neem dan
contact op met een bevoegde onderhoudstechnicus of met uw
leverancier.
Mededeling Macrovision Corporation Product
Mededeling Macrovision Corporation Product
Mededeling Macrovision Corporation Product
Mededeling Macrovision Corporation Product
Mededeling Macrovision Corporation Product
Dit product bevat de auteursrechtelijke beschermingstechnologie die wordt
beschermd door de aanspraken op methoden van bepaalde U.S.-patenten
en andere intellectuele eigendomsrechten, die in het bezit zijn van de
Macrovision Corporation en eigenaars van andere rechten. Het gebruik van
deze auteursrechtelijke beschermingstechnologie moet worden
goedgekeurd door de Macrovision Corporation, en is alleen bedoeld voor
thuisgebruik en ander beperkt weergavegebruiktenzij
anders goedgekeurd
door de Macrovision Corporation
. Reverse engineering of demontage is
verboden.
Sample
This manual is suitable for devices