ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 4 of 38)

Languages: Dutch
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Dutch Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 38
i v
i v
i v
i v
i v
Bepalingen
Verklaring van de Federale Communicatie Commissie
Verklaring van de Federale Communicatie Commissie
Verklaring van de Federale Communicatie Commissie
Verklaring van de Federale Communicatie Commissie
Verklaring van de Federale Communicatie Commissie
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is
onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:
Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken, en
Dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, inclusief
storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.
Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen van een Klasse B
digitaal apparaat, conform met Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze
beperkingen zijn ontworpen om een redelijke bescherming te vormen tegen
schadelijke storingen wanneer het apparaat wordt gebruikt in een
woonomgeving. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequente
energie uitstralen. Indien het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in
overeenstemming met de voorschriften, kan het schadelijke storingen in
radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er zich geen
storingen zullen voordoen in een specifieke installatie. Indien dit apparaat
toch schadelijke storingen veroorzaakt in de radio- of televisieontvangst,
wat kan worden bepaald door het apparaat uit en in te schakelen, raden wij
u aan de storing op te lossen met een van de volgende maatregelen:
Verplaats de ontvangstantenne of wijzig de richting.
Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
Sluit het apparaat aan op een ander stopcontact dan dat waarop de
ontvanger is aangesloten.
Vraag hulp aan uw verkoper of een ervaren radio- of TV-technicus.
Verklaring Canadees Communicatiedepartement
Verklaring Canadees Communicatiedepartement
Verklaring Canadees Communicatiedepartement
Verklaring Canadees Communicatiedepartement
Verklaring Canadees Communicatiedepartement
Dit digitaal apparaat is niet in overtreding van de Klasse B-beperkingen
voor emissie van radioruis van digitale apparaten zoals is vastgesteld in de
reglementering betreffende radiostoringen van het Canadese
Communicatiedepartement.
Dit klasse B digitaal apparaat is conform met de Canadese richtlijn ICES-
003.
Het gebruik van afgeschermde kabels voor de aansluiting van het
beeldscherm op de grafische kaart is vereist om de conformiteit met de
FCC-voorschriften te verzekeren. Wijzigingen of aanpassingen aan dit
apparaat die niet uitdrukkelijk werden goedgekeurd door de partij,
verantwoordelijk voor de conformiteit, kan de bevoegdheid van de
gebruiker voor het gebruik van dit apparaat nietig verklaren.
Sample
This manual is suitable for devices