ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 37 of 38)

Languages: Dutch
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Dutch Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 38
Software-installatiegids
Software-installatiegids
Software-installatiegids
Software-installatiegids
Software-installatiegids
A-3
A-3
A-3
A-3
A-3
Het scherm is verward.
Het scherm is verward.
Het scherm is verward.
Het scherm is verward.
Het scherm is verward.
De monitor ondersteunt de gewenste instelling
niet.
Zorg ervoor dat de monitor de gewenste instelling
kan ondersteunen. Zie hiervoor de documentatie
van uw monitor.
De videokaart ondersteunt de gewenste instelling
niet.
Zorg ervoor dat de videokaart de gewenste
instelling kan ondersteunen. Zie hiervoor de
documentatie van uw videokaart.
Sommige stuurprogramma's zijn beschadigd.
Verwijder de stuurprogramma's en installeer ze
opnieuw van de cd.
Slechte warmtedissipatie in de computer.
Zorg ervoor dat de koelers van de computer, de
CPU en de GPU van de videokaart goed
functioneren.
Probleem
Probleem
Probleem
Probleem
Probleem
Oorzaak
Oorzaak
Oorzaak
Oorzaak
Oorzaak
Oplossing
Oorzaak
Oorzaak
Oorzaak
Oorzaak
Oorzaak
Oplossing
Oorzaak
Oorzaak
Oorzaak
Oorzaak
Oorzaak
Oplossing
Oorzaak
Oorzaak
Oorzaak
Oorzaak
Oorzaak
Oplossing
Andere problemen kunnen verband houden met andere onderdelen of
toebehoren (b.v.. moederbord, voedingsblok, lcd- of crt-monitor) van uw
systeem.
Sample
This manual is suitable for devices