ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 30 of 38)

Languages: Dutch
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Dutch Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 38
ASUS ATI serie videokaart
ASUS ATI serie videokaart
ASUS ATI serie videokaart
ASUS ATI serie videokaart
ASUS ATI serie videokaart
2 4
2 4
2 4
2 4
2 4
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
Het stuurprogramma voor de webcam
Het stuurprogramma voor de webcam
Het stuurprogramma voor de webcam
Het stuurprogramma voor de webcam
Het stuurprogramma voor de webcam
verwijderen
verwijderen
verwijderen
verwijderen
verwijderen
Het stuurprogramma voor de webcam verwijderen:
1.
Doe de cd in de cd-lezer.
2.
Is automatisch starten
ingeschakeld, dan verschijnt de
2D/3D Graphics & Video
Accelerator automatisch.
Is automatisch starten niet
ingeschakeld, start dan Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
Setup.exe
op de hoofddirectory van de cd.
3.
Klik in het hoofdmenu van 2D/
3D Graphics & Video Accelerator
op Accessories Drivers
Accessories Drivers
Accessories Drivers
Accessories Drivers
Accessories Drivers. De
ondersteunde toebehoren
worden getoond.
4.
Klik op Webcam Driver
Webcam Driver
Webcam Driver
Webcam Driver
Webcam Driver in het
submenu Accessories Drivers.
5.
U ziet een melding ter
bevestiging, Klik op O K
O K
O K
O K
O K om de
stuurprogramma's van de
webcam te verwijderen.
Sample
This manual is suitable for devices