ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 4 of 38)

Languages: Hungarian
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Hungarian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 38
iv
iv
iv
iv
iv
iv
iv
iv
iv
iv
Megjegyzések
Megjegyzések
Megjegyzések
Megjegyzések
Megjegyzések
A Szövetségi Távközlési Bizottság (FCC) nyilatkozata
A Szövetségi Távközlési Bizottság (FCC) nyilatkozata
A Szövetségi Távközlési Bizottság (FCC) nyilatkozata
A Szövetségi Távközlési Bizottság (FCC) nyilatkozata
A Szövetségi Távközlési Bizottság (FCC) nyilatkozata
Ez az eszköz megfelel az FCC előírásai 15. részének. A működtetés a
következő két feltétellel történhet:
Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
Ennek az eszköznek ki kell állnia minden vett interferenciát, beleértve
a nem kívánatos működést okozó interferenciát.
Ezt az eszközt megvizsgálták, és a B osztályú digitális eszközökre érvényes
határértékek között maradt, az FCC előírásai 15. részének megfelelően.
Ezeket a határértékek úgy határozták meg, hogy megfelelő védelmet
biztosítsanak lakókörnyezetben a káros interferencia ellen. Ez a készülék
rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a gyártó
utasításainak megfelelően szerelik fel és használják, a rádiótávközlést
zavarhatja. Mindazonáltal nincsen biztosíték arra, hogy egy adott
felállásban nem léphet fel interferencia. Ha ez a készülék káros
interferenciát okoz a rádió- vagy televízió-vételben, amit a készülék ki-
bekapcsolásával lehet meghatározni, a felhasználónak javasoljuk, hogy az
alábbi eljárások segítségével próbálja meg megszüntetni a zavart:
A vevőantennát fordítsa el vagy helyezze át.
Növelje a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között.
Csatlakoztassa a berendezést egy másik áramkörön lévő
csatlakozóaljzathoz, mint amelyhez a vevőkészülék van
csatlakoztatva.
Forduljon segítségért a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió/TV
technikushoz.
A Kanadai Távközlési Hatóság nyilatkozata
A Kanadai Távközlési Hatóság nyilatkozata
A Kanadai Távközlési Hatóság nyilatkozata
A Kanadai Távközlési Hatóság nyilatkozata
A Kanadai Távközlési Hatóság nyilatkozata
Ez a digitális készülék nem lépi túl a digitális készülékek rádiófrekvenciás
zajára érvényes B osztályú határértékeket, amelyeket a Kanadai Távközlési
Hatóság Rádióinterferenciás Előírásai tartalmaznak.
Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.
A Grafikus kártyához a monitort árnyékolt kábellel kell csatlakoztatni az
FCC előírásainak betartása érdekében. A készüléken végzett
változtatások vagy módosítások, amelyeket az előírások betartásáért
felelős fél nem hagyott kifejezetten jóvá, a felhasználónak a berendezés
működtetéséhez való jogosultságát veszélyeztetik.
Sample
This manual is suitable for devices