ASUS EAX1600PRO/I/256M user manual download (Page 2 of 38)

Languages: Hungarian
Pages:38
Description:ATi Series User's Manual for Hungarian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 38
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
Copyright© 2005 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva.
Copyright© 2005 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva.
Copyright© 2005 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva.
Copyright© 2005 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva.
Copyright© 2005 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva.
Az ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) kifejezett írásos engedélye nélkül ennek a kézikönyvnek
semmilyen részét -beleértve a benne leírt termékeket és szoftvert - nem szabad reprodukálni,
továbbítani, átírni, adattároló rendszerben tárolni, vagy bármely nyelvre lefordítani bármilyen
formában és bármilyen eszközzel, kivéve az olyan dokumentációt, amelyet a vevő biztonsági
pótlás céljára tart.
A termék garanciája és a szolgáltatás nem terjed ki a következőkre: (1) ha a termék javításon,
módosításon vagy változtatáson esett át, hacsak az ilyen javítást, módosítást vagy változtatást
az ASUS írásban jóvá nem hagyta; vagy (2) a termék sorszámát olvashatatlanná tették vagy
hiányzik.
AZ ASUS EZT A KÉZIKÖNYVET A JELEN FORMÁJÁBAN ADJA ÁT, BÁRMIFÉLE, SEM KIFEJEZETT,
SEM IMPLICIT GARANCIA NÉLKÜL, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A PIACKÉPESSÉGRE VAGY
EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁRA. AZ ASUS,
IGAZGATÓI, TISZTVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY MEGBÍZOTTAI SEMMIESETRE SEM
SZAVATOLNAK SEMMILYEN KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES
KÁRÉRT (BELEÉRTVE A PROFITCSÖKKENÉST, ÜZLETI LEHETŐSÉG ELVESZTÉSÉT, A HASZNÁLAT
VAGY ADATOK ELVESZÍTÉSÉT, AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG MEGSZAKÍTÁSÁT ÉS HASONLÓKAT),
MÉGHA AZ ASUS FIGYELMÉT FEL IS HÍVTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE, AMELYEK AZ
EBBEN A KÉZIKÖNYVBEN VAGY TERMÉKBEN LÉVŐ BÁRMILYEN HIBÁBÓL VAGY TÉVEDÉSBŐL
EREDNEK.
AZ EBBEN A KÉZIKÖNYVBEN FOGLALT ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK CSAK TÁJÉKOZTATÓ
JELLEGÜEK, ÉS BÁRMIKOR ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL MEGVÁLTOZHATNAK. SEMMIKÉPPEN EM
ÉRTELMEZHETŐEK AZ ASUS RÉSZÉRŐL TÖRTÉNŐ ELKÖTELEZETTSÉGKÉNT. AZ ASUS NEM VÁLLAL
FELELŐSSÉGET VAGY SZAVATOSSÁGOT BÁRMILYEN TÉVEDÉSÉRT VAGY PONTATLANSÁGÉRT,
AMI EBBEN A KÉZIKÖNYVBEN MEGJELENHET, BELEÉRTVE AZ EBBEN LEÍRT TERMÉKEKET ÉS
SZOFTVEREKET.
Az ebben a kézikönyvben megjelenő termékek és cégnevek csak az azonosítást és a
magyarázatot szolgálják a tulajdonos érdekében, jogsértési szándék nélkül.
Az ASUS és az ASUS logó az ASUSTeK COMPUTER INC bejegyzett védjegyei.
A Microsoft, Windows, Windows 98, Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, Windows NT
és a Windows XP a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei. Az Intel az Intel Corporation
bejegyzett védjegye. Az NVIDIA az NVIDIA Corporation bejegyzett védjegye. A SiS a Silicon
Integrated Systems Corporation bejegyzett védjegye. Az ALi az ALi Corporation bejegyzett
védjegye. A VIA a VIA Technologies, Inc bejegyzett védjegye. Minden más cég- és terméknév a
mindenkori tulajdonos védjegye vagy bejegyzett védjegye lehet.
Hun1729
Hun1729
Hun1729
Hun1729
Hun1729
Első kiadás
Első kiadás
Első kiadás
Első kiadás
Első kiadás
2005 júliusa
2005 júliusa
2005 júliusa
2005 júliusa
2005 júliusa
Sample
This manual is suitable for devices