ASUS EAH4870X2 TOP/HTDI/2G user manual download (Page 9 of 162)

Pages:162
Description:ASUS Graphics Card – Warranty (Quick Start Guide for Multiple Languages)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 162
9
БЪЛГАРСКИ
в период от 90 дни след изпращането на известие, Асус си запазва правото
да изисква обезщетение, включително за такса за съхранение: да изхвърли
продукта в съответствие с приложимите закони и разпоредби и да
използва законово право за събиране на неплатени такси.
10.
Гаранция и поддръжка
Тази Гаранция важи за страната, в която е купен Продуктът.
Продукт, закупен в Европейския съюз, отговаря на условията за
гаранционна услуга ASUS в рамките на Европейския съюз.
Приемате, че в тази гаранция:
Сервизните процедури могат да се различават в различните страни.
Някои сервизни и/или резервни части може да не са достъпни във
всички страни.
Някои държави могат да прилагат такси и ограничения, които са валидни
по време на ремонт, посетете уеб сайта за поддръжка на ASUS на адрес
за повече информация.
Възможно е накои страни да изискват допълнителни документи, като
например доказателство за покупка, доказателство за правилен внос
и др. преди предоставяне на Международна гаранция и поддръжка,
посетете уеб сайта за поддръжка на ASUS на адрес
com/support
за повече информация.
За да получите пълно международно гаранционно обслужване, посетете
уеб сайта на центъра за обслужване на ASUS,
support/contact-ASUS
, за адреси.
ASUS си запазва правото да поясни и тълкува ASUS Гаранционната
Информация. Моля обърнете се към официалния сайт за поддръжка на
ASUS
за текуща и пълна ASUS Гаранционната
Информация.
Detalii contact ASUS
garantia este oferita de:
ASUSTeK Computer Inc.
Nr. 15 Li-Te Road, Peitou
Taipei 112, Taiwan
Phone: +886-2-2894-3447
Sample
This manual is suitable for devices