ASUS EAH4870X2 TOP/HTDI/2G user manual download (Page 80 of 162)

Pages:162
Description:ASUS Graphics Card – Warranty (Quick Start Guide for Multiple Languages)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 80 of 162
80
(f) A Termék károsodását háború, terrorizmus
, tűz, baleset, természeti
katasztrófa, szándékos vagy véletlen visszaélés, helytelen használat, hanyag
vagy nem megfelelő karbantartás, vagy rendellenes körülmények közötti
használat okozta;
(g) A Termék károsodását perifériás eszközhöz történő helytelen csatlakoztatása,
telepítése vagy a csatlakoztatott készülék hibája okozta.
(pl. nyomtató,
optikai meghajtó, hálózati kártya vagy USB-eszköz.)
(h) A Termék károsodását külső elektromos hiba vagy valamilyen baleset okozta;
(i) A Termék károsodása a Felhasználói kézikönyvben részletezett üzemeltetési
vagy tárolási paramétereken vagy környezeten kívüli használatból ered;
(j)
A Termék károsodását a harmadik fél szoftvere vagy vírus(ok) okozta(k),
illetve szoftvervesztés vagy adatvesztés történik, amely a javítás vagy csere
esetén előfordulhat;
(k) Használhatatlanság elfelejtett vagy elveszített biztonsági jelszó miatt;
(l)
A Termék használhatatlansága vagy sérülése, amelyet veszélyes anyag,
betegség, kártevő vagy sugárzás általi szennyeződése okozott;
(m)
Csalás, lopás, megmagyarázhatatlan eltűnés vagy károk/hátrányos
körülmények, amelyeket a vásárló szándékos cselekedete idézett elő;
(n)
Kriptopénz,
digitális valuta bányászatából, illetve ahhoz kapcsolódó
tevékenységből eredő sérülés/hiba, kivéve, ha adott modellt kifejezetten
erre tervezték.
6.
A F
elelősség korlátozása
A garanciában foglalt kivétellel és a vonatkozó törvény által megengedett
legnagyobb mértékben az ASUS semmilyen körülmények között nem vállal
felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, különleges, véletlenszerű, vagy
következményes kárigényért, amely a garancia vagy feltétel megszegéséből,
illetve bármilyen egyéb jogi elméletből ered, beleértve, de nem kizárólagosan
a használhatóság elvesztését, a bevétel elvesztését, a tényleges vagy várt
proIt elvesztését (szerződéses proIt elvesztését is beleértve), a pénzhasználat
lehetőségének elvesztését, a várt megtakartítások elvesztését, üzlet
elvesztését, lehetőség elvesztését, jószándék elvesztését, jóhír elvesztését,
adatok elvesztését, sérülését vagy megsemmisülését, bármilyen okozott
közvetett vagy következményes veszteség vagy kár, beleértve a berendezés
vagy tulajdon cseréje által okozottat is, illetve a Terméken tárolt vagy
használt adatok helyreállításának vagy reprodukálásának költségét. A fenti
korlátozás nem vonatkozik halál vagy személyi sérülés miatti kárigényekre,
illetve az ASUS szándékos, súlyos gondatlansága és/vagy mulasztása miatti
törvényes felelősségre. Egyes joghatóságok nem engedélyezik a véletlen vagy
következményes károk kizárását vagy korlátozását, így amennyiben az ilyen
joghatóság szabályozza a Garanciát, a fenti korlátozások nem vonatkoznak
Önre.
MAGYAR
Sample
This manual is suitable for devices