ASUS EAH4870X2 TOP/HTDI/2G user manual download (Page 8 of 162)

Pages:162
Description:ASUS Graphics Card – Warranty (Quick Start Guide for Multiple Languages)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 162
8
БЪЛГАРСКИ
загуба, повреда или изопачаване на данни, преки или косвени загуби,
косвени или последващи загуби или щети в резултат от подмяната на
оборудване и имущество, разходи за възстановяване на данни, съхранени
на или използвани с Продукта. Горнато ограничение не важи за искове
при смърт или нараняване, или виновност по закон за волни или неволни
актове на небрежност и/или пропуски на ASUS. Някои законодателства
не разрешават изключването или ограничаването на косвените или
последващи щети; в рамките на подчинението на тази Гаранция на тези
законодателства ограниченията по-горе не важат за Вас.
7.
Защита на данни
Вие изразявате съгласие и разбиране, че е необходимо ASUS да събира,
прехвърля и обработва лични данни, за да улесни извършването на
заявената услуга. За тази цел Вашите данни ще бъдат прехвърляни към и
обработвани от произволна страна, където ASUS и компаниите на ASUS
имат офиси (които включват страни извън Европейския Съюз, правната
система на които не гарантира еквивалент на тази от страните членки. Асус
ще защити Вашите лични данни по всяко време и страна в съответствие с
Правната Политика на Asus. Моля прочетете повече за Правната Политика
на Асус на адрес: (
Policy/Privacy_Policy/
).
8.
Случаи, които не се покриват от гаранцията
Предаването на Продукта в сервизен център на ASUS не означава
автоматично, че той ще бъде поправен безплатно. След получаването на
Вашия Продукт сервизният център на ASUS си запазва правото да провери
валидността на Гаранцията и на Вашата заявка за гаранционно обслужване.
Ако Гаранционният период е изтекъл или е в сила някое ограничение по
точка 5, Вашата заявка няма да се покрива от гаранцията (“Няма гаранция”)
Ако Вашата заявка за сервиз не се покрива от гаранцията и ако според
ASUS Вашият продукт може да бъде поправен, ще Ви бъде предоставен
Списък с такси за ремонт и оферта, които можете да приемете или откажете.
Ако приемете поправката и списъка с такси, ASUS ще поправи Вашия
продукт. Когато ремонтът завърши, ще Ви изпратим фактура за ремонтните
дейности, резервните части и други разходи, посочени в Списъка с такси
за ремонт. Трябва да заплатите сумата по фактурата в рамките на 14 дни от
датата на издаване на фактурата.
9.
Изоставено имущество
Ако Вашият Продукт е бил актуализиран/надграден/сменен или ако
не сте съгласни с гаранционната оферта за ремонт, ASUS ще върне
Продукта/сменения продукт по одобрения метод за връщане. Ако Вие
не вземете Продукта си или ако доставката не е възможна на адреса,
който сте предоставили, ASUS ще изпрати известие на адреса, който сте
предоставили при заявката за услугата. Ако все още не сте взели продукта
Sample
This manual is suitable for devices