ASUS EAH4870X2 TOP/HTDI/2G user manual download (Page 79 of 162)

Pages:162
Description:ASUS Graphics Card – Warranty (Quick Start Guide for Multiple Languages)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 79 of 162
79
2.
SzoFtvertámogatás
A készüLéken taLáLhat
ó előre telepített programok, vagy a készülékhez adott
programok által okozott hibákért
az ASUS nem vállal semmilyen garanciát.
Ez a garancia kizárólag a Termék hardverére vonatkozik. Az ASUS a Termék
előtelepített szoftverére műszaki támogatást kizárólag a megfelelő működése
biztosításának erejéig nyújt. A szoftverrel kapcsolatos egyéb problémákat
illetően tanácsoljuk Önnek, hogy forduljon a használati utasításokhoz, az ASUS
támogató weboldalhoz és/vagy egyéb online erőforrásokhoz. A harmadik fél
által szállított szoftver a szállítóik támogatását teheti szükségessé.
3.
A vásárló F
elelősségi köre
A termék használata során
Olvassa el Igyelmesen a felhasználói kézikönyvet, mielőtt használatba venné
a terméket, és azt kizárólag a kézikönyvnek megfelelően használja.
Ne távolítsa el a hőmodult. A visszaszerelt hőmodul érintkezési hibát
okozhat, és károsíthatja az összetevőket.
Kérjük, ellenőrizze a használati utasítást és az ASUS támogató weboldalát az
hibaelhárítási megoldásokat illetően, mielőtt felhívná az ügyfélszolgálatot.
A szerviz ügyfélszolgálat telefonszáma megtalálható a
com/hu/support
weboldalon.
4.
Garanciális szolgáltatás
Az ASUS által biztosított garancia érvényesítéséhez keresse fel azt a
forgalmazót, akinél a terméket megvásárolta.
5.
Kizárások a Korlátozott Garanciális Szolgáltatásból
Az ASUS nem garantálja a Termék megszakítás nélküli vagy hibamentes
működését. A garancia kizárólag a garanciális időszak érvényessége alatt
és rendeltetésszerű használati körülmények között felmerülő műszaki
hardverproblémákra nyújt fedezetet. Nem alkalmazható szoftverproblémákra
vagy az ügyfél által okozott károkra, illetve az alábbiakban – nem kizárólagosan
– felsorolt körülmények fennállása esetén:
(a) A Terméket jogosulatlan személy bolygatta meg, javította és/vagy
módosította;
(b) A Termék, a részegységek vagy a tartozékok sorozatszámát megváltoztatták,
törölték vagy eltávolították;
(c) A sorozatszám címkéi sérültek, vagy módosították őket;
(d) Elavulás;
(e) A Terméket érő (véletlenszerű vagy egyéb jellegű) károsodás, amely nem
érinti a Termék működését vagy működőképességét, pl. egyebek között
rozsdásodás, szín, textúra vagy felület megváltozása, elhasználódás,
folyamatos amortizálódás;
MAGYAR
Sample
This manual is suitable for devices