ASUS EAH4870X2 TOP/HTDI/2G user manual download (Page 78 of 162)

Pages:162
Description:ASUS Graphics Card – Warranty (Quick Start Guide for Multiple Languages)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 78 of 162
78
Az ASUS gyártói garanciát (a továbbiakban: “Garancia”) az ASUSTeK
Computer Inc. (a továbbiakban: “ASUS”) nyújtja a feLhasznáLónak, azaz az
ASUS számítógépes összetev
ő (a továbbiakban: “Termék”) vásárlójának (a
továbbiakban: “Önnek”). A jelen garancialevél a Termék mellé jár, és a következő
feltételek és kikötések érvényesek rá. A jelen Garancia értelmében járó
szolgáltatást az ASUS által akkreditált Szervizügynökök és Szervizközpontok
nyújtják.
A Termék gar
anciális időszaka:
Ez a garancia 36 hónapig érvényes attól a naptól számítva, hogy a terméket
egy végfelhasználó először megvásárolta („Vásárlás dátuma”). Ha nem áll
rendelkezésre vásárlási bizonylat, a Termék gyártási időpontja szolgál a vásárlás
időpontjaként, amit az ASUS határozhat meg.
Törvény által szabályozott jogok
Ezt a garanciát a vásárlás országában érvényes törvényes garanciától
függetlenül nyújtják és semmilyen módon nem befolyásolja vagy korlátozza az
ilyen törvényes jogokat.
1.
Általános
Az ASUS a Garanciális Időszakon belül garanciát vállal azért, hogy a Termék
mentes mind a gyártási, mind az anyaghibáktól. A Garancia nem fedezi a
mellékelt kiegészítőket, amelyeket a Termékhez mellékelnek. Ilyen például
a kábelek, hordtáska, egér stb. Ha a Termék a Garanciális Időszakon belül
rendeltetésszerű és megfelelő használat mellett elromlik, az ASUS saját
választása szerint megjavítja, vagy kicseréli a Termék hibás alkatrészeit vagy
magát a Terméket olyan felújított alkatrészekkel vagy részegységekkel, amelyek
működés szempontjából egyenértékűek az eredetileg szállítottakkal, vagy
jobbak azoknál.
A Garancia kizárólag a vásárlás időpontjában újnak minősülő (tehát nem
használt, javított vagy felújított) termékre érvényes. A jövőbeni szervizigények
érvényesítéséhez őrizze meg az eredeti vásárlási bizonylatot és ezt a
garancialevelet. Ez a garancia nem foglalja magába a termék helytelen
telepítése, üzemeltetése, tisztítása vagy karbantartása, baleset, sérülés,
visszaélés, helytelen használata, nem az ASUS általi módosításai, harmadik felek
által gyártott bármilyen szoftver, normál elhasználódása vagy bármilyen más
esemény, művelet vagy mulasztás által okozott olyan meghibásodást, amely az
ASUS felügyeletén kívül esik. További részleteket a az 5. pontban olvashat.
Az ASUS szervizközpontja által megjavított vagy kicserélt minden részegység
garancia alá esik három hónapra vagy a garancia hátralevő időtartamára, attól
függően, hogy melyik alkalmazható.
Ha a Termék Garanciális, Ön ezúton beleegyezik a kicserélt hibás alkatrészek
tulajdonjogának átruházásába, így azok tulajdonjoga automatikusan átszáll az
ASUS-ra.
MAGYAR
Sample
This manual is suitable for devices