ASUS EAH4870X2 TOP/HTDI/2G user manual download (Page 41 of 162)

Pages:162
Description:ASUS Graphics Card – Warranty (Quick Start Guide for Multiple Languages)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 162
41
Nederlands
Een product dat is aangeschaft in de Europese Unie, komt in aanmerking voor
de ASUS-garantieservice binnen de Europese Unie.
U erkent dat in deze garantie:
Serviceprocedures kunnen per land variëren.
Het kan zijn dat bepaalde service en/of reserve-onderdelen niet beschikbaar
zijn in alle landen.
±n bepaalde landen kunnen, ten tijde van de service, kosten in rekening
worden gebracht of beperkingen van toepassing zijn, ga naar de ASUS-
ondersteuningssite op
voor meer
informatie.
Bepaalde landen kunnen aanvullende documenten, zoals aankoopbewijs
of invoerdocumenten vereisen voordat de internationale garantie en
ondersteuning uitgevoerd wordt, ga naar de ASUS-ondersteuningssite op
voor meer informatie.
Ga om gebruik te maken van de uitgebreide aanvullende garantieservice naar
de ASUS Service Center website op
ASUS
voor gedetailleerde locaties.
ASUS behoudt zich het recht voor om de ASUS garantie-informatie te
interpreteren en uit te leggen. K
ijk op de o²ciële ASUS Support Site
http://
www.asus.com/support
voor de huidige en volledige ASUS garantie-
inFormatie.
Contactgegevens ASUS
Deze garantie wordt verleend door:
ASUSTeK Computer Inc.
No. 15, Li-Te Road, Peitou
Taipei 112, Taiwan
Phone: +886-2-2894-3447
Sample
This manual is suitable for devices