ASUS EAH4870X2 TOP/HTDI/2G user manual download (Page 40 of 162)

Pages:162
Description:ASUS Graphics Card – Warranty (Quick Start Guide for Multiple Languages)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 162
40
Nederlands
7.
Privacy
U gaat ermee akkoord en begrijpt dat ASUS persoonlijke gegevens moet
verzamelen, doorsturen en verwerken om de verzochte service uit te voeren; en
dat uw gegevens voor dit doel doorgestuurd en verwerkt kunnen worden in een
land waar ASUS of zijn dochtermaatschappijen kantoren hebben, waaronder
landen buiten de Europese Unie, wier dwingend recht geen bescherming van
persoonsgegevens garandeert dat gelijkwaardig is aan dat van het recht van
de EU-lidstaten.
Echter, ASUS zal bij het gebruiken en beschermen van uw
persoonsgegevens te allen tijde en in elk land de ASUS Privacy Policy in acht
nemen. Raadpleeg de ASUS Privacy Policy op:
Policy/
.
8.
Gevallen die buiten de garantie vallen
Het terugsturen van het product naar het ASUS-reparatiecentrum in de
garantieperiode betekent niet automatisch dat het gratis gerepareerd zal
worden. Na ontvangst van uw product behoudt ASUS zich het recht voor om de
geldigheid van uw garantie en uw verzoek om garantieservice te controleren.
±ndien de garantieperiode is verlopen of indien de uitzonderingen in clausule 5
van toepassing zijn, zal uw verzoek beschouwd worden als buiten de garantie
(“OOW”).
±±ndien uw serviceverzoek buiten de garantie valt en als uw product kan worden
gerepareerd volgens de evaluatie van ASUS, krijgt een servicekostenlijst
met een oferte voor reparatie die u kunt accepteren oF aFwijzen. Als u de
lijst met reparatie- en onderhoudskosten accepteert, zal ASUS uw product
overeenkomstig repareren. Nadat de reparatie is voltooid, sturen wij u een
Factuur voor de reparatiewerkzaamheden, reserveonderdelen en andere kosten
die zijn vermeld in de lijst met onderhoudskosten. U dient deze binnen 14
dagen na de uitgiFtedatum van de Factuur te betalen.
9.
Prijsgegeven eigendom
Nadat uw product gerepareerd is, oF indien u de reparatie-oferte niet
accepteert, zal ASUS uw product via de aFgesproken RMA-methode
retourneren. Indien u uw product niet ophaalt, oF indien levering niet mogelijk
is op het adres dat u hebt opgegeven, zal ASUS u een bericht sturen op het
adres dat u opgegeven heeFt toen u verzocht om de service. Indien u het
product nog steeds niet binnen een periode van 90 dagen nadat het bericht is
verzonden ophaalt, behoudt ASUS zich het recht voor om schadevergoeding
van u te eisen, inclusieF de kosten voor opslag, oF het product te verwijderen in
overeenstemming met de toepasselijke wetten en regelgevingen; en wettelijke
retentierechten voor onbetaalde kosten.
10.
Garantie en ondersteuning
Deze garantie is van toepassing in het land van aankoop.
Sample
This manual is suitable for devices