ASUS EAH4870X2 TOP/HTDI/2G user manual download (Page 39 of 162)

Pages:162
Description:ASUS Graphics Card – Warranty (Quick Start Guide for Multiple Languages)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 162
39
Nederlands
(d) Veroudering;
(e) Schade (per ongeluk of anders) aan het product die geen invloed heeft op
de werking en functies van het product, waaronder begrepen maar niet
beperkt tot roest, verandering van kleur, textuur of afwerking, slijtage en
geleidelijke slijtage;
(f) Schade aan het product veroorzaakt door oorlog, terrorisme, brand,
ongelukken, natuurrampen, opzettelijk of onopzettelijk misbruik, oneigenlijk
gebruik, verkeerd onderhoud en gebruik onder abnormale condities;
(g) Schade aan het product veroorzaakt door onjuiste installatie, aansluiting of
storing van een randapparaat, zoals een printer, optische schijf, netwerkkaart
of USB-apparaat, etc.;
(h) Schade aan het product veroorzaakt door een externe elektrische storing of
een ongeluk;
(i) Schade aan het product veroorzaakt door gebruik anders dan binnen de
voorgeschreven werkings- en opslagomstandigheden of -omgeving, zoals
beschreven in de gebruikershandleiding;
(j) Schade aan het product veroorzaakt door software van een derde partij of
virussen; of verlies van software of gegevens tijdens reparatie of vervanging;
(k) Onbruikbaarheid vanwege vergeten of verloren beveiligingswachtwoorden;
(l) Onbruikbaarheid of schade aan het product vanwege besmetting met
gevaarlijke st
ofen, ziekte, ongedierte oF bestraling;
(m) ±raude, dieFstal, onverklaarbare verdwijning oF schade/schadelijke
omstandigheden, veroorzaakt door een opzettelijke daad van de klant;
(n) Schade aan het product dat voortvloeit uit cryptovaluta mining oF verwante
activiteiten tenzij het model speciaal is ontworpen voor mining.
6.
Beperking van aansprakelijkheid
Behalve zoals vermeld in deze garantie en voorzover is toegestaan door de wet,
is ASUS niet verantwoordelijk voor directe, speciale, incidentele oF gevolgschade
voortkomend uit de schending van garantie oF voorwaarde oF onder een andere
rechtsleer, inclusieF, maar niet beperkt tot het verlies van gebruik; verlies van
omzet; verlies van werkelijke oF verwachte winsten (inclusieF verlies van winsten
op contracten); verlies van gebruik van geld; verlies van verwachte besparingen;
verlies van handel; verlies van mogelijkheden; verlies van goodwill; verlies van
reputatie; verlies van oF schade aan oF corruptie van gegevens; oF indirecte oF
gevolgschade als gevolg van het vervangen van de apparatuur oF eigendom,
kosten van het herstellen oF opnieuw produceren van gegevens opgeslagen op
oF gebruikt met het product. De voorgaande beperking is niet van toepassing
op overlijdens- oF persoonlijke letselclaims oF enige andere wettelijke
aansprakelijkheid voor opzettelijke en nalatige handelingen en/oF Fouten door
ASUS. Bepaalde jurisdicties staan de uitsluiting oF beperking van incidentele oF
gevolgschade niet toe; voorzover dergelijke jurisdicties deze garantie regelen,
zijn deze beperkingen niet van toepassing op u.
Sample
This manual is suitable for devices