ASUS EAH4870X2 TOP/HTDI/2G user manual download (Page 38 of 162)

Pages:162
Description:ASUS Graphics Card – Warranty (Quick Start Guide for Multiple Languages)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 162
38
Nederlands
2.
Softwareondersteuning
Software meegeleverd met het Product wordt geleverd “zoals deze is”. ASUS
garandeert niet de ononderbroken of foutloze werking van welke software dan
ook die werd meegeleverd met het Product.
Deze garantie dekt de hardware van het product. ASUS zal alleen technische
ondersteuning leveren voor de vooraf geïnstalleerde software van het product
indien het de goede werking van de hardware belemmert. Voor andere
problemen met de software raden wij u aan de gebruikershandleidingen, de
ASUS-ondersteuningswebsite en/of andere online hulpbronnen te raadplegen.
Voor software van derde partijen kan ondersteuning door de respectieve
verkopers nodig zijn.
3.
Verantwoordelijkheid klant
Het product gebruiken
Lees eerst de gebruikershandleiding door en gebruik het product uitsluitend
volgens de gebruikershandleiding.
Verwijder de thermische module niet, want bij het opnieuw monteren
van de thermische module kunnen contacten defect raken en onderdelen
beschadigd raken.
Raadpleeg de handleiding en de ondersteuningswebsite van ASUS voor
probleemoplossing voordat u contact opneemt met de klantenservice.
Het telefoonnummer van de technische ondersteuningshotline staat
vermeld op
4.
Garantieservice
Ga naar de dealer waar u uw product hebt aangeschaft om aanspraak te maken
op deze ASUS-garantie.
±n het geval de bovenvermelde dealer u niet kan helpen bij het maken van
de aanspraak op de ASUS-garantie, gaat u naar de website van het ASUS-
servicecentrum op
voor
gedetailleerde contactgegevens.
5.
Uitzonderingen op deze beperkte garantieservice
ASUS garandeert geen ononderbroken of foutloze werking van het product. De
garantie dekt alleen technische hardwareproblemen tijdens de garantieperiode
en onder normale gebruiksomstandigheden. De garantie is niet van
toepassing op softwareproblemen of door de klant veroorzaakte schade of
omstandigheden, waaronder, maar niet beperkt tot:
(a) Als er met het product geknoeid is, het gerepareerd en/of aangepast is door
niet-bevoegd personeel;
(b) Als het serienummer van het product, onderdelen of accessoires is gewijzigd,
geannuleerd of verwijderd;
(c) De labels met de serienummers zijn verbroken of aangepast;
Sample
This manual is suitable for devices