ASUS EAH4870X2 TOP/HTDI/2G user manual download (Page 37 of 162)

Pages:162
Description:ASUS Graphics Card – Warranty (Quick Start Guide for Multiple Languages)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 162
37
Nederlands
Deze ASUS fabrieksgarantie (hierna “garantie” genoemd) wordt door ASUSTeK
Computer ±nc. (hierna “ASUS” genoemd) verleend aan de koper (hierna “U”
genoemd) van het ASUS-computersysteem (hierna het “product” genoemd”). Deze
garantiekaart wordt bij het product geleverd en is onderhevig aan de volgende
algemene voorwaarden. De diensten die in deze garantie vermeld staan, zullen
geleverd worden door door ASUS erkende service-agenten and reparatiecentra.
Garantieperiode van het product
Deze garantie is van toepassing voor een periode van 36 maanden vanaf de
datum waarop het product de eerste keer werd aangeschaft door een eindklant
(“Datum van aankoop”).
±ndien er geen aankoopbewijs geleverd kan worden
zal de datum van productie van het product, zoals vastgelegd door ASUS,
aangehouden worden als aanvang van de garantieperiode. .
Statutaire rechten
Deze garantie wordt onafhankelijk van niet-uitsluitbare wettelijke rechten of
waarborgen die van toepassing zijn in het land van aankoop gegeven en heeft
op geen enkele manier invloed op deze wettelijke rechten of waarborgen, en
beperkt deze op geen enkele manier.
1.
Algemeen
ASUS garandeert dat het product gedurende de garantieperiode vrij is van
materiaal- en fabricagefouten. De garantie dekt gebundelde accessoires die bij
het product geleverd zijn, zoals
kabels, tas, muis, etc., niet. ±ndien het product in
de garantieperiode tijdens normaal en juist gebruik een mankement vertoont,
zal ASUS de defecte onderdelen van het product, of het product zelf, repareren
of vervangen met nieuwe of gerepareerde onderdelen of producten die
functioneel gezien gelijkwaardig of beter zijn dan de onderdelen of producten
die oorspronkelijk geleverd zijn.
Deze garantie is alleen geldig indien het product nieuw was op de datum
van aankoop en niet werd verkocht als gebruikt, gerenoveerd of showmodel.
Bewaar de originele aankoopbon en deze garantiekaart voor toekomstige
serviceverzoeken. Deze garantie geldt niet voor storingen die veroorzaakt zijn
door incorrect(e) installatie, gebruik, reiniging of onderhoud, ongeluk, schade,
misbruik, verkeerd gebruik, aanpassingen aan het product door anderen
dan ASUS, alle softwareprogramma’s van derden, normale slijtage of andere
gebeurtenissen, voorvallen, fouten of nalatigheid die buiten het macht van ASUS
vallen. Voor verdere details verwijzen wij u naar Sectie 5 van deze garantiekaart.
Alle onderdelen die gerepareerd of vervangen zijn door een ASUS Service
Center hebben garantie voor de rest van de garantieperiode, maar ten minste 3
maanden, afhankelijk welke periode van toepassing is.
±ndien het product onder de garantie valt, gaat u er hierbij mee akkoord dat de
eigendom van de vervangen defecte onderdelen automatisch overgedragen
wordt aan ASUS.
Sample
This manual is suitable for devices