ASUS EAH4870X2 TOP/HTDI/2G user manual download (Page 36 of 162)

Pages:162
Description:ASUS Graphics Card – Warranty (Quick Start Guide for Multiple Languages)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 162
36
Nederlands
Informatieformulier ASUS-garantie
Dhr./Mevr.: _______________________________________________________
Telefoonnr.: ______________________________________________________
Adres: ___________________________________________________________
E-mailadres: ______________________________________________________
Aankoopdatum: ___________ / ___________ / ______________ (DD/MM/JJJJ)
Naam verkoper: ___________________________________________________
Telefoonnummer verkoper: __________________________________________
Adres verkoper: ___________________________________________________
Serienummer
Let op: Gelieve deze garantiekaart goed te bewaren voor eventuele
toekomstige raadpleging. ASUS behoudt zich het recht voor om een
kopie van deze garantiekaart te vragen alvorens de reparatieaanvraag
te accepteren. De ASUS-garantie heeft geen invloed op uw wettelijke
statutaire rechten of beperkt ze niet.
Sample
This manual is suitable for devices