ASUS EAH4870X2 TOP/HTDI/2G user manual download (Page 33 of 162)

Pages:162
Description:ASUS Graphics Card – Warranty (Quick Start Guide for Multiple Languages)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 162
33
Čeština
Servisní postupy se mohou lišit podle jednotlivých zemí.
Některý servis a/nebo náhradní díly nemusejí být dostupné ve všech zemích.
Některé země mohou účtovat poplatky a mít omezení platné v době servisu,
další podrobnosti najdete na webových stránkách technické podpory
společnosti ASUS na adrese
.
Některé země mohou před provedením mezinárodní záruky a podpory
v
yžadovat další dokumentaci, např. doklad o koupi nebo doklad o řádném
dovozu. Další podrobnosti najdete na webových stránkách technické
podpory společnosti ASUS na adrese
.
Chcete-li využít komplexní mezinárodní záruční servis, navštivte webové
stránky servisního střediska ASUS na adrese
contact-ASUS
pro jednotlivá místa.
Společnost ASUS si vyhrazuje právo vykládu těchto Záručních ustanovení.
Informace obsažené v tomto záručním listu se mohou změnit bez předchozího
upozornění, pro aktuální a kompletní informace o záruce ASUS, navštivte
stránky podpory ASUS na
, prosím.
Kontaktní údaje společnosti ASUS
Tato záruka je poskytována:
ASUSTeK Computer Inc.
No. 15, Li-Te Road, Peitou
Taipei 112, Taiwan
Phone: +886-2-2894-3447
Sample
This manual is suitable for devices