ASUS EAH4870X2 TOP/HTDI/2G user manual download (Page 32 of 162)

Pages:162
Description:ASUS Graphics Card – Warranty (Quick Start Guide for Multiple Languages)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 162
32
Čeština
7.
Soukromí
Souhlasít
e s tím, že je nutné, aby společnost ASUS v zájmu zjednodušení
požadovaného servisu shromažďovala, přenášela a zpracovávala osobní údaje,
a že pro tento účel mohou být Vaše údaje přenášeny a zpracovávány v libovolné
zemi, ve které ASUS nebo její přidružené společnosti spravují své pobočky,což
můžou být i státy mimo Evropskou Unii, ve kterých nejsou zákony zaručující
ochranu osobních údajů
na úrovni zákonů Evropské Unie. Nicméně, ASUS
bude používat a chránit Vaše osobní údaje po celou dobu a v jakékoliv zemi
na základě ASUS Privacy Policy. Prosím, prostudujte si ASUS Privacy Policy
zde:
Policy/
.
8.
Mimozáruční případy
Vrácení Výrobku do servisního střediska společnosti ASUS v průběhu záruční
doby automaticky neznamená bezplatnou opravu Výrobku. Po obdržení Vašeho
Výrobku si společnost ASUS vyhrazuje právo zkontrolovat platnost Vaší Záruky a
Vaši žádosti o záruční servis. Pokud Záruční doba uplynula nebo platí některá z
výjimek uvedených v odstavci 5, Vaše žádost bude považována za mimozáruční
(„OOW“).
Žádáte-li o pozáruční opravu a pokud společnost ASUS ohodnotila váš výrobek
jako opravitelný, obdržíte Seznam servisních poplatků s nabídkou k opravě,
který můžete přijmout nebo odmítnout. Přistoupíte-li na opravu a seznam
servisních poplatků, společnost ASUS váš výrobek opraví. Po dokončení opravy
vám bude vystavena faktura za opravářské práce, náhradní díly a další náklady
dle seznamu servisních poplatků; fakturu je nutné uhradit do 14 dní od data
vystavení faktury.
9.
Opuštěný majetek
Po aktualizaci/upgradu/výměně vašeho Produktu nebo v případě, že
nebudete souhlasit s nabídkou záruční opravy, vám společnost ASUS zašle váš
Produkt/náhradu produktu dohodnutým způsobem zpět. Pokud si Výrobek
nevyzvednete nebo jeho doručení na Vámi poskytnutou adresu nebude možné,
ASUS Vám zašle oznámení na adresu, kterou jste poskytli při žádosti o servis.
Pokud si Výrobek ani posléze nevyzvednete do 90 dní od oznámení, ASUS si
vyhrazuje právo požadovat náhradu škody, a to včetně nákladů na skladování,
nakládat s Výrobkem v souladu s platnými zákony a předpisy a jakýmkoli
zákonným zástavním právem na nezaplacené poplatky.
10.
Záruka a podpora
Tato Záruka platí v zemi nákupu.
Na produkt zakoupený v Evropské unii se vztahuje záruční servis ASUS v rámci
Evropské unie.
Berete na vědomí, že v této záruce:
Sample
This manual is suitable for devices