ASUS EAH4870X2 TOP/HTDI/2G user manual download (Page 30 of 162)

Pages:162
Description:ASUS Graphics Card – Warranty (Quick Start Guide for Multiple Languages)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 162
30
Čeština
2.
Podpora softwaru
Veškerý software dodaný s Výrobkem je dodáván "tak jak je". ASUS nezaručuje
nepřerušený či bezchybný provoz softwaru dodaného s Výrobkem.
Tato záruka se vztahuje na hardware Výrobku. Společnost ASUS bude
poskytovat technickou podporu k předinstalovanému softwaru Výrobku pouze
v případě, že se jedná o řádné fungování hardwaru. V případě jiných problémů
se softwarem Vám doporučujeme prostudovat si uživatelské příručky, webové
stránky podpory společnosti ASUS a/nebo jiné online zdroje. Software třetí
strany může vyžadovat podporu od příslušných dodavatelů.
3.
Odpovědnost zákazníka
Při používání tohoto Výrobku
Nejprve si pročtěte uživatelskou příručku a Výrobek používejte pouze podle
této příručky.
Nedemontujte chladící modul; při zpětné montáži modulu by mohlo dojít k
poškození kontaktů a součástek.
Před kontaktováním zákaznického servisu prosím nahlédněte do návodu a
na webové stránky podpory společnosti ASUS do části odstraňování závad.
Telefonní číslo na horkou linku technické podpory lze nalézt na
4.
Záruční oprava
S případnou záruční opravou se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek
zakoupili.
V případě, že výše uvedený prodejce není schopen záruční opravu ASUS zajistit,
navštivte webové stránky servisních středisek ASUS na adrese
s podrobnými kontaktními
údaji.
5.
Výluky z omezené záruky
Společnost ASUS nezaručuje nepřerušovaný ani bezchybný provoz tohoto
Výrobku. Záruka se vztahuje pouze na technické problémy s hardwarem v
průběhu záruční doby a za normálních podmínek použití. Záruka se nevztahuje
na softwarové problémy ani škody způsobené zákazníkem a například tyto další
okolnosti:
(a) S Výrobkem bylo nesprávně zacházeno, byl opraven a/nebo upravován
neoprávněnou osobou;
(b) Sériové číslo Výrobku, komponentů nebo příslušenství bylo pozměněno,
zrušeno nebo odstraněno;
(c) Byly poškozeny nebo upraveny štítky s výrobními čísly;
(d)Zastarání;
Sample
This manual is suitable for devices