ASUS EAH4870X2 TOP/HTDI/2G user manual download (Page 3 of 162)

Pages:162
Description:ASUS Graphics Card – Warranty (Quick Start Guide for Multiple Languages)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 162
3
БЪЛГАРСКИ
BG13273 / Преработено Издание вер.3 / Юли 2017
1.
Обща информация
........................................................................................................
5
2.
Софтуерна поддръжка
.................................................................................................
6
3.
Задължения на клиента
...............................................................................................
6
4.
Гаранционно обслужване
..........................................................................................
6
5.
Изключения, при които Гаранцията не важи
....................................................
6
6.
Ограничение на отговорността
...............................................................................
7
7.
Защита на данни
.............................................................................................................
8
8.
Случаи, които не се покриват от гаранцията
....................................................
8
9.
Изоставено имущество
...............................................................................................
8
10.
Гаранция и поддръжка
................................................................................................
9
Sample
This manual is suitable for devices