ASUS EAH4870X2 TOP/HTDI/2G user manual download (Page 29 of 162)

Pages:162
Description:ASUS Graphics Card – Warranty (Quick Start Guide for Multiple Languages)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 162
29
Čeština
Tato záruka výrobce ASUS (dále jen „Záruk
a“) je udělena společností ASUSTeK
Computer Inc. (dále jen „ASUS“) majiteli (dále jen „Vy“) počítačového systému
ASUS (dále jen „Výrobek“). Tento záruční list je poskytován společně s výrobkem,
a to za následujících podmínek. Akreditovaní servisní zástupci a servisní
střediska ASUS budou poskytovat služby na základě této Záruky.
Záruční doba na Výrobek:
Tato záruka platí po dobu 36 měsíců ode dne prvotního zakoupení výrobku
koncovým zákazníkem („Datum zakoupení“). Pokud nelze poskytnout doklad
o koupi, za počátek záruční lhůty bude považováno datum výroby produktu
zaznamenané ASUSem.
Zákonná práva
Tato záruka je poskytována nezávisle na případných zákonných právech, která
mohou platit v zemi nákupu, a žádným způsobem neovlivňuje ani neomezuje
zákonná práva.
1.
Všeobecné
Společnost ASUS zaručuje, že Výrobek bude během Záruční doby prostý vad
zpracování a materiálů. Záruka se nevztahuje na přibalené příslušenství, které
bylo dodáno spolu s Výrobkem, např.: kabely, taška, myš atd. Pokud se na
Výrobku při běžném a správném používání vyskytne vada během Záruční doby,
společnost ASUS podle vlastního uvážení zaktualizuje/upgraduje ±rmware
Produktu nebo vymění celý Produkt, který bude funkčně minimálně rovnocenný
s původně dodanou částí nebo výrobkem.
Tato Záruka platí pouze v případě, že byl Výrobek nově vyroben v den nákupu
a nebyl prodán jako použitý, repasovaný nebo 2. jakost. Originál faktury a
záruční list si prosím uschovejte pro případ budoucí žádosti o servis. Tato Záruka
se nevztahuje na poruchy vzniklé v důsledku nesprávné instalace, provozu,
čištění nebo údržby, nehody, poškození, špatného použití, zneužití, úprav
výrobku neprovedených společností ASUS, jakékoli softwarové programy jiných
výrobců, běžného opotřebení nebo jakékoli jiné události, jednání, chyby nebo
opomenutí mimo kontrolu společnosti ASUS. Pro více informací si prostudujte
bod 5 tohoto záručního listu.
Na všechny komponenty, které byly opraveny nebo vyměněny v servisním
středisku ASUS, je poskytována záruka v trvání minimálně tří měsíců, případně
zbývající záruční doby na celý výrobek.
Pokud se na Výrobek vztahuje Záruka, souhlasíte tímto s převodem vlastnictví
vyměněných vadných částí a takové části se automaticky stávají majetkem
společnosti ASUS.
Sample
This manual is suitable for devices