ASUS EAH4870X2 TOP/HTDI/2G user manual download (Page 28 of 162)

Pages:162
Description:ASUS Graphics Card – Warranty (Quick Start Guide for Multiple Languages)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 162
28
Čeština
Formulář záručních informací ASUS
Pan/Paní/Slečna: __________________________________________________
Telefonní číslo: ____________________________________________________
Adresa: __________________________________________________________
E-mailová adresa: __________________________________________________
Datum nákupu: ___________ / ___________ / ______________ (DD/MM/RR)
Jméno prodejce: __________________________________________________
Telefonní číslo prodejce: ____________________________________________
Adresa prodejce: __________________________________________________
Sériové číslo
Důležité: Tento list si pečlivě uschovejte pro budoucí použití.
ASUS si
vyhrazuje právo vyžádat tento dokument před přijetím žádosti o opravu.
Záruka ASUS neovlivňuje ani neomezuje vaše mandatorní zákonná práva.
Sample
This manual is suitable for devices