ASUS EAH4870X2 TOP/HTDI/2G user manual download (Page 27 of 162)

Pages:162
Description:ASUS Graphics Card – Warranty (Quick Start Guide for Multiple Languages)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 162
27
Čeština
1.
Všeobecné
..................................................................................................................
29
2.
Podpora softwaru
....................................................................................................
30
3.
Odpovědnost zákazníka
........................................................................................
30
4.
Záruční oprava
.........................................................................................................
30
5.
Výluky z omezené záruky
......................................................................................
30
6.
Omezení odpovědnosti
.........................................................................................
31
7.
Soukromí
.....................................................................................................................
32
8.
Mimozáruční případy
.............................................................................................
32
9.
Opuštěný majetek
....................................................................................................
32
10.
Záruka a podpora
.....................................................................................................
32
CZ13273 / Revidovaná edice V3 / Červenec 2017
Sample
This manual is suitable for devices