ASUS EAH4870X2 TOP/HTDI/2G user manual download (Page 25 of 162)

Pages:162
Description:ASUS Graphics Card – Warranty (Quick Start Guide for Multiple Languages)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 162
25
HRVATSKI
10.
Jamstvo ± podrška
Ovo jamstvo vrijedi u zemlji kupnje.
Proizvod kupljen u Europskoj Uniji kvaliIciran je za ASUS jamstvenu uslugu
unutar Europske Unije.
Vi potvrđujete da u ovom jamstvu:
Postupci popravka mogu se razlikovati od zemlje do zemlje.
Određene usluge i/ili rezervni dijelovi nisu dostupni u svim zemljama.
Neke zemlje imaju pristojbe i ograničenja koja vrijede u vrijeme popravka,
pojedinosti potražite na ASUS-ovoj stranici podrške
support
.
U nekim zemljama bit će potrebna dodatna dokumentacija, kao što je dokaz
o kupnji ili dokaz o pravilnom uvozu, prije potraživanja međunarodnog
jamstva i podrške, pojedinosti potražite na ASUS-ovoj stranici podrške
Za pristup opsežnoj usluzi međunarodnog servisa posjetite web stranicu
ASUS-ova servisnog centra na adresi
http:/ www.asus.com/support/contact-ASUS
gdje ćete pronaći lokacije s
pojedinostima.
ASUS zadržava pravo tumačiti odredbe u ovim informacijama o ASUS jamstvu.
±nformacije u ovom jamstvenom listu mogu se promijeniti bez prethodne
najave
Molimo posjetite ASUS stranice za podršku na
za tekuće i potpune informacije o ASUS jamstvu.
Kontakt podac± za ASUS
Ovo jamstvo omogućuje:
ASUSTeK Computer ±nc.
No. 15, Li-Te Road, Peitou
Taipei 112, Taiwan
Telefon: +886-2-2894-3447
Sample
This manual is suitable for devices