ASUS EAH4870X2 TOP/HTDI/2G user manual download (Page 24 of 162)

Pages:162
Description:ASUS Graphics Card – Warranty (Quick Start Guide for Multiple Languages)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 162
24
HRVATSKI
7.
Zašt±ta podataka
Slažete se i razumijete da ASUS nužno mora prikupljati, prenositi i obrađivati
osobne podatke kako bi mogao izvršiti zatraženu uslugu; za tu svrhu Vaši
podaci mogu biti preneseni i obrađeni u bilo koju zemlju gdje ASUS ili njegove
partnerske tvrtke ima podružnice, koje uključuju zemlje izvan Europske
unije, obvezne zakone koji ne garantiraju razinu zaštite podataka ekvivalentu
zakonima zemalja članica EU. Međutim, ASUS će koristiti i zaštititi Vaše osobne
podatke u bilo kojem trenutku i u bilo kojoj zemlji sukladno ASUS pravilima o
privatnosti. Molimo pristupite i pročitajte ASUS pravila o privatnosti na:
http://
www.asus.com/Terms_of_Use_Not±ce_Pr±vacy_Pol±cy/Pr±vacy_Pol±cy/
.
8.
Slučaj± koj± n±su obuhvaćen± jamstvom
Vraćanje proizvoda u ASUS servisni centar tijekom jamstvenog perioda ne
podrazumijeva, automatski, besplatan popravak. Nakon zaprimanja proizvoda,
ASUS servisni centar zadržava pravo provjere valjanosti jamstva i zahtjeva za
popravkom koje obuhvaća jamstvo. Ako je jamstveno razdoblje završilo ili ako
se primjenjuje bilo koje od izuzeća iz 5. klauzule, zahtjev će se smatrati kao
neobuhvaćen jamstvom (“OOW”)
Ako je vaš servisni zahtjev izdan izvan razdoblja valjanosti jamstva, a popravak
se može obaviti temeljem ASUS-ove procjene, dobit ćete cjenik servisa s
ponudom za popravak koju možete prihvatiti ili odbiti. Ako prihvatite popravak
i cjenik servisa, ASUS će sukladno tome popraviti vaš uređaj. Po završetku
popravka dobit ćete račun za troškove rada na popravku, rezervne dijelove i
ostale troškove navedene u cjeniku servisa, uz napomenu da trebate platiti u
roku 14 dana od datuma izdavanja računa.
9.
Napuštena ±mov±na
Nakon popravka proizvoda ili ako ne pristanete na ponudu za popravak, ASUS
će vam proizvod vratiti dogovorenom RMA metodom. Ako ne podignete
proizvod ili ako dostava na navedenu adresu nije moguća, ASUS će poslati
obavijesti na adresu koju ste priložili pri zahtijevanju popravka. Ukoliko
niste preuzeli proizvod u roku 90 dana od datuma slanja obavjesti, ASUS
će zadržati pravo naplate kvara, uključujući troškove skladištenja; troškove
odlaganja proizvoda u skladu s važećim zakonima i propisima; i zakonska prava
zadržavanja zbog neplaćenih potraživanja.
Sample
This manual is suitable for devices