ASUS EAH4870X2 TOP/HTDI/2G user manual download (Page 23 of 162)

Pages:162
Description:ASUS Graphics Card – Warranty (Quick Start Guide for Multiple Languages)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 162
23
HRVATSKI
(e) Oštećenje (nehotično ili drugo) proizvoda koje ne utječe na rad i funkcije
proizvoda, koje uključuju (ali bez ograničenja) hrđanje, promjenu boje,
teksture ili površinskog sloja, trošenje i postupno propadanje;
(f) Oštećenja proizvoda uzrokovano ratom, terorizmom, požarom, nesrećom,
prirodnom katastrofom, namjernom ili slučajnom pogrešnom upotrebom,
zloupotrebom, zanemarivanjem ili neodgovarajućim održavanjem ili
upotrebom u nenormalnim uvjetima;
(g) Oštećenja proizvoda nastala nepravilnom instalacijom, nepravilnom
konekcijom ili kvarom perifernog uređaja poput
printera, optičkog uređaja,
mrežne kartice, USB uređaja i sl.
(h) Oštećenje proizvoda uzrokovano vanjskim električnim kvarom ili
nezgodom;
(i) Oštećenje proizvoda proizašlo zbog korištenja ili pohranjivanja nesukladno
uputama opisanim u korisničkom priručniku;
(j) Oštećenja proizvoda uzrokovao je softver drugog proizvođača ili virus(i) ili
je došlo do gubitka softvera ili podataka za vrijeme popravka ili zamjene;
(k) Nemogućnost korištenja zbog zaboravljenih ili izgubljenih sigurnosnih
lozinki;
(l) Nemogućnost korištenja ili oštećenje proizvoda uzrokovano zbog
kontaminacije štetnim tvarima, bolestima, štetočinama ili zračenjem;
(m)Prijevara, krađa, neobjašnjiv nestanak ili oštećenja/štetne okolnosti do kojih
je došlo svjesnim djelovanjem korisnika;
(n) Oštećenje proizvoda nastalo rudarenjem/miningom kriptovaluta ili sličnim
aktivnostima osim ako proizvod nije dizajniran baš za rudarenje/mining.
6.
Ogran±čenje od odgovornost±
Osim ako je tako određeno ovim jamstvom i u maksimalnoj mjeri dopuštenoj
zakonom, ASUS ne odgovara za izravna, posebna, nehotična ili posljedična
oštećenja nastala zbog kršenja jamstva ili uvjeta niti pod kakvom pravnom
teorijom, što uključuje, ali bez ograničenja na gubitak mogućnosti korištenja;
gubitak prihoda; gubitak stvarnih i očekivanih proIta (uključujući gubitak
ugovornih proIta); gubitak novca; gubitak očekivane uštede; gubitak
poslovnih djelatnosti; gubitak prilika; gubitak dobre volje; gubitak ugleda;
gubitak, oštećenje i kvarenje podataka; ili bilo koji izravni ili neizravni gubitak
ili oštećenje koje je bilo kako uzrokovati, što uključuje zamjenu opreme i
imovine, sve troškove za oporavak i reproduciranje podataka pohranjenih
na ili korištenih od strane proizvoda. Prethodno ograničenje ne vrijedi u
slučaju smrti ili potraživanja zbog tjelesnih ozljeda ili za bilo koju zakonsku
odgovornost za namjerne ili nemarne postupke i/ili propuste osoblja ASUS-a.
Neki pravni sustavi ne dopuštaju izuzimanje ili ograničavanje nehotičnih ili
posljedičnih oštećenja; ako takav pravni sustav regulira ovo jamstvo, gornja
ograničenja ne vrijede za vas.
Sample
This manual is suitable for devices