ASUS EAH4870X2 TOP/HTDI/2G user manual download (Page 22 of 162)

Pages:162
Description:ASUS Graphics Card – Warranty (Quick Start Guide for Multiple Languages)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 162
22
HRVATSKI
2.
Softverska podrška
Bilo koji softver isporučen uz Proizvod je pod uvjetom “kako-je”. ASUS ne
jamči neprekidan i besprijekoran rad bilo kojeg softvera koji se isporučuje uz
proizvod.
Ovo jamstvo obuhvaća hardver proizvoda. ASUS će osigurati tehničku podršku
za već instalirani softver proizvoda samo ako je ona neophodna za pravilni rad
hardvera. U vezi ostalih probleme sa softverom, preporučujemo vam pročitate
korisničke priručnike, ASUS-ove internetske stranice s podrškom i/ili drugih
online izvora. Za softver drugih proizvođača podršku osiguravaju pripadajući
dobavljači.
3.
Odgovornost kupca
Za vr±jeme kor±štenja pro±zvoda
Prvo pročitajte korisnički priručnik, a proizvod koristite samo u skladu s istim.
Nemojte uklanjati toplinski modul ili ga ponovno sastavljati jer tako može
doći do oštećenja dijelova i neispravnosti istih zbog kontakta.
Rješenja problema potražite u priručniku i na ASUS web stranici podrške
prije nego kontaktirate korisničku službu.
Telefonski broj dežurne linije tehničke podrške pronaći ćete na adresi
4.
Jamstven± serv±s
Ako želite iskoristiti ovo ASUS jamstvo, obratite se u trgovinu gdje ste kupili
proizvod.
U bilo kojem slučaju kada gore navedeni trgovac ne može omogućiti
iskorištavanje ASUS jamstva, posjetite internetsku stranicu ASUS-ova servisnog
centra na adres
radi detaljnih podataka za
kontakt.
5.
Izn±mke od ovog serv±sa uz ogran±čeno jamstvo
ASUS ne jamči rad ovog proizvoda bez prekida ili rad bez grešaka. Jamstvom
su obuhvaćeni samo tehnički problemi s hardverom u trajanju jamstvenog
razdoblja nastale pod normalnu upotrebu. Ono ne vrijedi za softverske
probleme ili oštećenja nastala zbog korisničkog postupanja ili u sljedećim ili
sličnim uvjetima:
(a) Neovlaštene osobe su otvarale, popravljale i/ili vršili preinake na proizvodu;
(b) Serijski broj proizvoda, njegovi dijelovi ili oprema su promijenjeni, poništeni
ili uklonjeni;
(c) Naljepnice sa serijskim brojem su potrgane ili izmijenjene;
(d) Zastarjelost;
Sample
This manual is suitable for devices