ASUS EAH4870X2 TOP/HTDI/2G user manual download (Page 21 of 162)

Pages:162
Description:ASUS Graphics Card – Warranty (Quick Start Guide for Multiple Languages)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 162
21
HRVATSKI
Ovo ASUS jamstvo proizv
ođača (dalje: “jamstvo”) odobrila je tvrtka ASUSTeK
Computer Inc. (dalje: “ASUS”) vlasniku (dalje: “Vama”) ASUS računalnog sustava
(dalje: “proizvoda”). Ova jamstvena kartica isporučuje se uz proizvod, a sukladna je
sljedećim uvjetima korištenja. Servisni agenti i servisni centri koje je opunomoćio
ASUS pružaju usluge obuhvaćene ovim jamstvom.
Jamstveno razdoblje za pro±zvod
Ovo jamstvo vrijedi u razdoblju od 36 mjeseci od datuma kada je krajnji
korisnik prvi puta kupio proizvod ("Datum kupnje").
Ukoliko nije priložen dokaz
o kupnji, datum proizvodnje, zabilježen od strane ASUSa, smatrat će se kao početak
jamstvenog roka
.
Zakonska prava
Ovo jamstvo daje se neovisno o zakonskim jamstvima koja mogu biti vrijediti u
zemlji kupnje te ne utječe niti ograničava takva zakonska jamstva u bilo kojem
obliku.
1.
Općen±to
ASUS u jamstvenom razdoblju jamči da na proizvodu neće biti kvarova u izradi
ili u materijalu. Jamstvo ne obuhvaća dodatnu opremu, koja se isporučuje s
proizvodom, primjerice: kabeli, vreća, miš itd. Ukoliko se proizvod pokvari za
vrijeme normalne i pravilne upotrebe unutar jamstvenog razdoblja, ASUS će
prema vlastitoj odluci ažurirati/nadograditi Irmver proizvoda ili zamijeniti cijeli
proizvod. ili sam proizvod novim ili popravljenim dijelovima ili proizvodima
koji su funkcionalno ekvivalentni ili bolji od izvornih.
Ovo jamstvo primjenjuje se samo ako je proizvod novo proizveden na datum
kupnje te nije prodan kao korišten, obnovljen ili sekundarno proizveden.
Sačuvajte originalni račun i ovu jamstvenu karticu radi budućih servisnih
zahtjeva. Ovo jamstvo ne obuhvaća kvarove uzrokovane neispravnom
instalacijom, neispravnim korištenjem, čišćenjem ili održavanjem, nezgodama,
oštećenjima, nepropisanim načinom upotrebe, zloupotrebom, preinakama
na proizvodu koje nisu ovlaštene od ASUS-a, i softverski programi drugog
proizvođača,, normalnog trošenja ili bilo kojeg drugog događaja ili propusta
izvan utjecaja ASUS-a. Za više detalja pogledajte 5 stavku ove jamstvene
kartice.
Svi dijelovi koji su popravljeni ili zamijenjeni u ASUS servisnom centru bit će
pod jamstvom tri mjeseca ili u preostalom trajanju jamstvenog razdoblja,
ovisno o tome što se može primijeniti.
Ako je proizvod pod jamstvom, Vi ovime pristajete na prijenos vlasništva
zamijenjenih oštećenih dijelova na tvrtku ASUS.
Sample
This manual is suitable for devices