Samsung SC7350 user manual download (Page 27 of 40)

Languages: English and 4 more
  • Estonian
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Russian
Pages:40
Description:Пылесос мешком для сбора пыли
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 40
Nesinaudodami dulkiø siurbliu,
uþfiksuokite grindø valymo antgalá.
1
DULKIØ SIURBLIO SURINKIMAS
*
Priklausomai nuo dulkiø siurblio
modelio, jo sudëtinës dalys gali skirtis.
LT-2
Sample