Samsung SC7350 user manual download (Page 24 of 40)

Languages: English and 4 more
  • Estonian
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Russian
Pages:40
Description:Пылесос мешком для сбора пыли
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 40
6
SISSETÕMBEFILTRI PUHASTAMINE
7
VÄLJAPUHKEFILTER
1
2
3
PROBLEEM
PÕHJUS
LAHENDUS
0
- KUI TEIL TEKIB PROBLEEM
Mootor ei käivitu.
Voolu ei ole.
Termokaitse käivitunud.
Kontrollige juhet,pistikut ja
pistikupesa. Laske
tolmuimejal jahtuda.
Sissetõmbevõimsus
väheneb pidavalt.
Otsik,voolik või toru on
ummistunud.
Eemaldage ummistuse
põhjustaja ja tühjendage /
peske kassettfilter.
Toitejuhe ei keri täielikult
tagasi korpusesse.
Kontrollige,et toitejuhe
poleks sõlme läinud või
ebaühtlaselt tagasi kerinud.
Tõmmake toitejuhe 2-3 m
ulatuses välja ja vajutage
tagasikerimisnupule.
Tolmuimeja ei tõmba
tolmu sisse.
Voolik on pragunenud või
katki.
Kontrollige voolikut ja
vajadusel asendage see.
PANGE TÄHELE :
Ärge laske filtril ummistuda, see võib vähendada tolmuimeja
võimsust ja rikkuda mootori.
1
2
ET-7
Tolmuimeja on heaks kiidetud järgmiste direktiivide alusel:
Elektromagneetilise ühilduvuse direktiiv:89/336/EMÜ ,92/31/EMÜ ja 93/68/EMÜ.
Madalpinge direktiiv:73/23/EMÜ ja 93/68/EMÜ
Sample