Samsung SC7350 user manual download (Page 20 of 40)

Languages: English and 4 more
  • Estonian
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Russian
Pages:40
Description:Пылесос мешком для сбора пыли
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 40
2
TOLMUIMEJA KASUTAMINE
2-3 VOOLUTUGEVUSE REGULEERIMINE
MIN
=
Õrnade materjalide jaoks, näiteks pitskardinad.
MAX =
Põrandate ja määrdunud vaipade jaoks.
• LÜKAKE STOPP--ASENDISSE
Tolmuimeja lülitub välja (ootereÏiim).
• LÜKAKE ETTEPOOLE MAX--ASENDISSE
Imemisvõimsus kasvab sujuvalt maksimumini.
2-1 VOOLUJUHE
2-2 SISSE-VÄLJA
LÜLITI
PANGE TÄHELE
Pistiku eemaldamiseks
pistikupesast tuleb alati
tõmmata pistikust,mitte
juhtmest.
REGULEERIMINE AINULT
KORPUSELT
REGULEERIMINE AINULT
KÄEPIDEMELT
ET-3
Sample