Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 7 of 30)

Languages: Slovak
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 30
5
1
Stlačte vrch krytu batérie a zložte ho potlačením dolu.
L
Uistite sa, že je telefón vypnutý skôr ako začnete kryt snímať.
2
Vyberte
batériu
zdvihnutím
jej
zadnej
časti
(1)
a potiahnutím dolu (2).
3
Potom zdvihnite predný kryt jeho nadvihnutím na spodnej
časti telefónu a zložte ho.
L
Manipulujte s výrobkom opatrne, keď je predný kryt dole, hrozí
poškodenie odkrytých kláves.
4
Vyberte klávesnicu zo zloženého krytu a vložte ju
do nového krytu.
5
Vložte nový kryt na váš telefón: Zaháknite prednú časť
krytu do pántov na vrchu telefónu (1), potom pritlačte
dolnú časť dokiaľ západky nezapadnú (2).
Sample